School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Şâzelî Tarikatı

Şâzelî tarikatı adını Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şâzelî’den (M.S. 1196/1197 – 1258) almıştır. Şeyh Ebu’l Hasan eş- Şâzelî, Fas’ın kuzeyinde Ceuta’ya yakın Gomara’da dünyaya geldi. İslam Hukuku (fıkıh) ilkeleri üzerine Kayrevan Medresesi’nde eğitim aldı.

Daha sonradan birçok ülkeye seyahat etmiştir. Şâzelî’ye ülkesine dönüp, önemli Fas’lı manevi öğretmen Mulay Abdüsselam bin Meşîş’i bulmasını söyleyen Sufi Şeyh Vâsıtî ile Irak’ta tanışmıştır. Şâzelî de aynen öyle yapmış, kendisini Allah’ı anma yoluna uyumlayan bu manevi üstadın yakın takipçisi haline gelmiştir. Mulay Abdüsselam’la tanıştığında, abdest aldıktan sonra şöyle demiştir, ‘Yüce Allah, bildiklerimden ve deneyimlerimden arındım, öyle ki bu Şeyh’in bana verecekleri dışında bana gelecek hiçbir bilgi ve deneyime sahip değilim.’

Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şâzelî Fas’tan İspanya’ya gitmiş ve İskenderiye’ye yerleşmiştir. Yaşamının ileriki dönemlerinde, ona manevi üstadının kim olduğu sorulduğunda, ‘Mulay Abdüsselam bin Meşîş’in yakın takipçisi (müridi) idim, ama artık insan bedenindeki hiç kimsenin müridi değilim’, cevabını vermiştir.

Şeyh eş-Şâzelî’nin halifesi olup bu tarikatın bir sonraki manevi üstadı haline gelen Şeyh Ebu’l-ʿAbbâs el-Mürsî (ö. 1288), kendisine manevi üstadının kim olduğu sorulduğunda şöyle yanıtlamıştır, ‘O bana kırk ilim verdi. O, kıyıları olmayan bir okyanus idi.’

Şeyh eş-Şâzelî’nin hem İskenderiye’de hem de Kahire’de, yalnızca halk içinden değil, aynı zamanda yönetici sınıftan da yüzlerce takipçisi olmuştur. Takipçilerine, günlük hayatlarını yaşarlarken aynı zamanda Allah’ı anma ve tefekkür yolundaki bir yaşam biçimini yaşamalarını salık vermiştir. Herhangi bir mesleği olmayan herhangi birini bu yola inisiye etme fikrini beğenmiyordu. Takipçilerine verdiği öğüt, İslam’ın öğretilerini bu dünyadaki kendi yaşamlarına uyarlamaları ve varoluşlarını dönüştürmeleriydi.

Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şâzelî’nin yazdığı birçok metin içinde en tanınmış olanı “Hizbü’l-Bahr” adlı münacattır.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Hazreti Seyyid Abdul Bâri Şâh (r.a.)

Sonraki sayfa

Kadirî Tarikatı

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Nakşibendî Tarikatı

Nakşibendî tarikatı, kökeni Türkistan olan Hacegan silsilesinden aktarılmıştır. Hacegan’ın en tanınmış Şeyh’leri Kazakistan’dan Sayram’ın yerlisi Hoca Ahmed Yesevi (r.a.) (ö. M.S. 1167 civarı), ve Buhara’dan Hoca Abdülhalik Gücdivani’dir (r.a.) (ö. 1179). Abdülhalik Gücdevani, günümüzde Nakşibendî tarikatında hala kullanılan terimleri teknik…
Daha fazla oku

Müceddidî Tarikatı

On altıncı yüzyılın sonunda Nakşibendî tarikatının Hintli Şeyhi Ahmed Faruki Serhendi (ö. 1624) şeriatın önemini, Hindistan’ın Müslüman ve Sufi çevrelerindeki İslam-dışı uygulamaların yayılmasını önlemek için yeniden tasdik etmiştir. Bu çabasından dolayı “ikinci bin yıllık dönemin yeniden yapılandırıcısı”, yani Müceddid elf-i…
Daha fazla oku

Çiştî Tarikatı

Çiştî tarikatı, Şeyh Ebu İshak (ö. 940 ya da 966) tarafından kurulmuştur. Suriye’li Şeyh Ebu İshak, manevi rehberi tarafından (Afganistan’da Herat yakınındaki) Chist şehrine öğretmenlik yapmak üzere gönderilmiştir. Kurduğu tarikat daha sonraları Orta Asya, Irak, Arabistan ve Hindistan’da eğitim görüp…
Daha fazla oku

Kadirî Tarikatı

M.S. 1077’de Jilan, İran’da doğmuş olan Şeyh Abdulkadir Geylânî, İslam’ın ilim dallarını genç bir delikanlı olarak kendini sadeliğe ve manevi öğretilere adamadan önce öğrenmiştir. Sonunda, konuşmaları ile düzenli olarak binlerce kişiyi etkilediği yerde, (o zamanlar Müslümanlık dünyasının merkezi olan) Bağdat’ta…