School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Nakşibendî Tarikatı

Nakşibendî tarikatı, kökeni Türkistan olan Hacegan silsilesinden aktarılmıştır. Hacegan’ın en tanınmış Şeyh’leri Kazakistan’dan Sayram’ın yerlisi Hoca Ahmed Yesevi (r.a.) (ö. M.S. 1167 civarı), ve Buhara’dan Hoca Abdülhalik Gücdivani’dir (r.a.) (ö. 1179). Abdülhalik Gücdevani, günümüzde Nakşibendî tarikatında hala kullanılan terimleri teknik ve manevi anlamlarla bağdaştırma işini üstlenmiştir. Kendisi aynı zamanda tarikatın öğretilerini içinde yaşadığı çağın insanlarına ulaşılabilir ve gerekli hale getirmiştir.

Nakşibendî tarikatı adını, Sufizm’e ilişkin manevi öğretileri ve uygulamaları içinde yaşadığı değişken zamanda daha uygulanabilir kılma geleneğini devam ettirmiş olan önde gelen Sufi Şeyh’i Hoca Bahaeddin Nakşibend Buhari’den (r.a.) (ö. M.S. 1389) almıştır. Hoca Bahaeddin Nakşibend, Amir Kulal’in önce öğrencisi, sonra da halifesi (halef) olmuştur. Bununla birlikte, Bahaeddin Nakşibend kendisine sessiz zikir uygulamasını veren Hoca Abdülhalik Gücdevani’nin ruhaniyetinden (manevi varlığından) yönerge almıştır.

Nakşibendî tarikatı, silsilesi ilk halife Ebu Bekir es-Sıddık (r.a.) yoluyla Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) dayanan tek Sufi tarikatı olarak bilinmektedir. Diğer bütün sufi tarikatlarının silsileleri, İslam’ın dördüncü halifesi olan Ali İbni Ebu-Talib’e (r.a.) dayanmaktadır.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Müceddidî Tarikatı

Sonraki sayfa

Hazreti Maulvi Seid Han'ın (r.a.) biyografisi

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Müceddidî Tarikatı

On altıncı yüzyılın sonunda Nakşibendî tarikatının Hintli Şeyhi Ahmed Faruki Serhendi (ö. 1624) şeriatın önemini, Hindistan’ın Müslüman ve Sufi çevrelerindeki İslam-dışı uygulamaların yayılmasını önlemek için yeniden tasdik etmiştir. Bu çabasından dolayı “ikinci bin yıllık dönemin yeniden yapılandırıcısı”, yani Müceddid elf-i…
Daha fazla oku

Çiştî Tarikatı

Çiştî tarikatı, Şeyh Ebu İshak (ö. 940 ya da 966) tarafından kurulmuştur. Suriye’li Şeyh Ebu İshak, manevi rehberi tarafından (Afganistan’da Herat yakınındaki) Chist şehrine öğretmenlik yapmak üzere gönderilmiştir. Kurduğu tarikat daha sonraları Orta Asya, Irak, Arabistan ve Hindistan’da eğitim görüp…
Daha fazla oku

Kadirî Tarikatı

M.S. 1077’de Jilan, İran’da doğmuş olan Şeyh Abdulkadir Geylânî, İslam’ın ilim dallarını genç bir delikanlı olarak kendini sadeliğe ve manevi öğretilere adamadan önce öğrenmiştir. Sonunda, konuşmaları ile düzenli olarak binlerce kişiyi etkilediği yerde, (o zamanlar Müslümanlık dünyasının merkezi olan) Bağdat’ta…
Daha fazla oku

Şâzelî Tarikatı

Şâzelî tarikatı adını Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şâzelî’den (M.S. 1196/1197 – 1258) almıştır. Şeyh Ebu’l Hasan eş- Şâzelî, Fas’ın kuzeyinde Ceuta’ya yakın Gomara’da dünyaya geldi. İslam Hukuku (fıkıh) ilkeleri üzerine Kayrevan Medresesi’nde eğitim aldı. Daha sonradan birçok ülkeye seyahat etmiştir. Şâzelî’ye…