Kadirî Tarikatı

M.S. 1077’de Jilan, İran’da doğmuş olan Şeyh Abdulkadir Geylânî, İslam’ın ilim dallarını genç bir delikanlı olarak kendini sadeliğe ve manevi öğretilere adamadan önce öğrenmiştir.

Sonunda, konuşmaları ile düzenli olarak binlerce kişiyi etkilediği yerde, (o zamanlar Müslümanlık dünyasının merkezi olan) Bağdat’ta bir düzen kurmuştur.

Önemli bir halk figürü haline gelmiş, hayır vakıflarını yönetmiş, yargısal kararlar vermiş, ve yüksek rütbeli devlet memurlarıyla iletişim halinde olmuştur.

El attığı bazı konular fazilet, etik davranış ve kişisel disiplin idi. Öğretilerinin gündemde olma hali 1166’daki ölümünden sonra devam etmiş, takipçilerine ve daha sonraki müritlerine Kadirî tarikatını kurmaları için ilham vermiştir.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Şâzelî Tarikatı

Sonraki sayfa

Çiştî Tarikatı

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Nakşibendî Tarikatı

Nakşibendî tarikatı, kökeni Türkistan olan Hacegan silsilesinden aktarılmıştır. Hacegan’ın en tanınmış Şeyh’leri Kazakistan’dan Sayram’ın yerlisi Hoca Ahmed Yesevi…
Daha fazla oku

Müceddidî Tarikatı

On altıncı yüzyılın sonunda Nakşibendî tarikatının Hintli Şeyhi Ahmed Faruki Serhendi (ö. 1624) şeriatın önemini, Hindistan’ın Müslüman ve…
Daha fazla oku

Çiştî Tarikatı

Çiştî tarikatı, Şeyh Ebu İshak (ö. 940 ya da 966) tarafından kurulmuştur. Suriye’li Şeyh Ebu İshak, manevi rehberi…
Daha fazla oku

Şâzelî Tarikatı

Şâzelî tarikatı adını Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şâzelî’den (M.S. 1196/1197 – 1258) almıştır. Şeyh Ebu’l Hasan eş- Şâzelî, Fas’ın…