Çiştî Tarikatı

Çiştî tarikatı, Şeyh Ebu İshak (ö. 940 ya da 966) tarafından kurulmuştur. Suriye’li Şeyh Ebu İshak, manevi rehberi tarafından (Afganistan’da Herat yakınındaki) Chist şehrine öğretmenlik yapmak üzere gönderilmiştir.

Kurduğu tarikat daha sonraları Orta Asya, Irak, Arabistan ve Hindistan’da eğitim görüp öğretmenlik yapmış olan tanınmış İran kökenli Şeyh Hoca Muinuddin Çiştî (ö. 1236) tarafından geliştirilip halkın anlayacağı şekilde kolaylaştırılmıştır.

Cömertliği, içtenliği ve şefkati ile tanınan Şeyh Hoca Muinuddin Çiştî, barış ve sevgi mesajını yaydı. Hizmet etmeye olan taahhütü ona “fakire iyilik yapan kimse” adını verdi.

Ömrünün son zamanları, Çiştî öğretileri için başlıca merkez olmaya devam eden Ajmer, Hindistan’da geçmiştir.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Kadirî Tarikatı

Sonraki sayfa

Müceddidî Tarikatı

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Nakşibendî Tarikatı

Nakşibendî tarikatı, kökeni Türkistan olan Hacegan silsilesinden aktarılmıştır. Hacegan’ın en tanınmış Şeyh’leri Kazakistan’dan Sayram’ın yerlisi Hoca Ahmed Yesevi…
Daha fazla oku

Müceddidî Tarikatı

On altıncı yüzyılın sonunda Nakşibendî tarikatının Hintli Şeyhi Ahmed Faruki Serhendi (ö. 1624) şeriatın önemini, Hindistan’ın Müslüman ve…
Daha fazla oku

Kadirî Tarikatı

M.S. 1077’de Jilan, İran’da doğmuş olan Şeyh Abdulkadir Geylânî, İslam’ın ilim dallarını genç bir delikanlı olarak kendini sadeliğe…
Daha fazla oku

Şâzelî Tarikatı

Şâzelî tarikatı adını Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şâzelî’den (M.S. 1196/1197 – 1258) almıştır. Şeyh Ebu’l Hasan eş- Şâzelî, Fas’ın…