Bu Tarikatın Silsilesi

Sufi öğretileri hoca-öğrenci ilişkisine göre sürdürülür. Her hoca-öğrenci ilişkisi, her hakiki Sufi tarikatını Hazreti Muhammed Peygamber’e (s.a.v.) dayandıran bir zincirin halkasını oluşturur. Bu “İnisiyasyonlar zinciri”ne ya da “Silsile”ye Soy Ağacı (Seçere-i Tayyibe) denmektedir.

Sufi Öğretileri Okulu’nun Silsilesi, tarikatın şu anki Şeyh’i olan Hazreti Şeyh Hamid Hasan’a, ve Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî ve Şâzelî adlı beş Sufi tarikatı yoluyla Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) bağlanır. Bu tarikatların her biri, adlarını tarikatların önde gelen şeyhlerinden almıştır.

Peygamber Hz. Muhammed
(s.a.v.)
|

Nakşibendî
Çiştî
Şâzelî
Kadirî
Hazreti Ebu Bekir Sıddık
|
Hazreti Salman Farsi
|
Hazreti Kasım Bin Muhammed Bin Ebi Bekir
|
Hazreti İmam Ca’fer es-Sadık
|
Hazreti Şeyh Ebu Yezid Tayfur Bestami
|
Hazreti Ebu’l-Hasan Ali ibn-i Ahmed Harakâni
|
Hazreti Ebu Ali Farmedi Tusi
|
Hazreti Ebu Yakub Yusuf el-Hamedani
|
Hazreti Hoca Abdülhalik Gücdevani
|
Hazreti Mevlana Arif Rivgeri
|
Hazreti Hoca Mahmud el-İncîr Fağnevî
|
Hazreti Azizan Ali Râmîtenî
|
Hazreti Mevlana Muhammed Baba Semmâsî
|
Hazreti Seyyid Emir Külal
|
Hazreti Hoca Muhammed Bahaeddin Şah-ı Nakşibend
Hazreti Ali İbn-i Ebu Talib
|
Hazreti Hasan Basri
|
Hazreti Ebu el-Fadıl Abdal-Vahid ibn-i Zeyid
|
Hazreti Ebu el-Feyd Fudeyl İbn-i İyâd
|
Hazreti İbrahim ibn-i Adham Balki
|
Hazreti Hoca Sadeddin Huzeyfe Marâşî
|
Hazreti Hoca Aminuddin Ebu Hübeyra Basri
|
Hazreti Hoca Mümşad Ulvi Dinari
|
Hazreti Hoca Ebu-İshak Şami Çiştî
|
Hazreti Hoca Ebu Ahmed Çişt
|
Hazreti Hoca Ebu Muhammed ibn-i Ahmed
|
Hazreti Hoca Ebu-Yusuf Ciştî
|
Hazreti Muhammed Mevdûd Çiştî
|
Hazreti Hacı Şerif Zindanı
|
Hazreti Hoca Osman Harvani
|
Hazreti Hoca Müinüddin Çiştî
|
Hazreti Kutbüddin Bahtiyar Kâkî
|
Hazreti Fariduddin Mesud Genc-i Şakar
|
Hazreti Hoca Nizameddin Evliya
|
Hazreti Nasreddin Çırağ-ı Dehli
|
Hazreti Kemaleddin Allama
|
Hazreti Siraceddin
|
Hazreti İlmüddin
|
Hazreti Mahmud
|
Hazreti Cemaleddin
|
Hazreti Hasan
|
Hazreti Muhammed
|
Hazreti Muhammed Yahya Madani
|
Hazreti Mevlana Kelimullah Cahanabadi
|
Hazreti Mevlana Nizameddin
|
Hazreti Mevlana Fahreddin
|
Hazreti Mevlana Şah Niyaz Ahmed
|
Hazreti Mevlana Şeyh Miskin
|
Hazreti Mevlana Necabet Ali Şah
|
Hazreti Ebu-Hamid Karim Bekş
Hazreti Ali İbn-i Ebu Talib
|
Hazreti İmam el-Hasan
|
Hazreti Şeyh Ebu Muhammed Cabir
|
Hazreti Şeyh Seid Kirvani
|
Hazreti Şeyh Fatih Mesudi
|
Hazreti Şeyh Ebu Muhammed Saad
|
Hazreti Şeyh Ebu Muhammed Said
|
Hazreti Şeyh Ebu’l-Kasım Mervani
|
Hazreti Şeyh Ebu İshak İbrahim Basri
|
Hazreti Şeyh Kutbüddin Mahmud Kazvînî
|
Hazreti Şeyh Şemseddin
|
Hazreti Şeyh Tâcüddin
|
Hazreti Şeyh Ebu’l-Hasan Ali
|
Hazreti Şeyh Fahrettin
|
Hazreti Şeyh Takyeddin Sufi
|
Hazreti Şeyh Abdurrahman Madani
|
Hazreti Şeyh Abdüsselâm ibn-i Meşiş
|
Hazreti Şeyh Nuruddin Ebu’l-Hasan Şâzelî
üveysi
yoluyla
Hazreti Ali İbn-i Ebu Talib
|
Hazreti İmam Hüseyin
|
Hazreti İmam Ali Zeynel-Abidin
|
Hazreti İmam Muhammed Bekir
|
Hazreti İmam Ca’fer as-Sadık
|
Hazreti İmam Musa el-Kâzım
|
Hazreti İmam Ali Rıza Bin Musa el-Kazım
|
Hazreti Maruf Kerhi
|
Hazreti Serî Sakatî
|
Hazreti Cüneyd Bağdadi
|
Hazreti Şeyh Ebu Bekir Şibli
|
Hazreti Şeyh Abdul-Aziz Tamimi
|
Hazreti Ebu’l-Fadl Ebu’l-Vahid Tamimi
|
Hazreti Ebu’l-Farah Tartusi
|
Hazreti Ebu’l-Hasan Farşi
|
Hazreti Ebu Seid al-Mübarek Mokarrami
|
Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani
üveysi
yoluyla

Hazreti Hoca Alaaddin-i Attar
|
Hazreti Mevlana Yakub-i Çerhî
|
Hazreti Hoca Ubeydullahi Ahrâr
|
Hazreti Hoca Muhammed az-Zâhid Vakşi
|
Hazreti Mevlana Derviş Muhammed
|
Hazreti Mevlana Muhammed Hoca el-Emkanagi
|
Hazreti Hoca Muhammed Bâkî-Billah
|
Hazreti İmam Rabbani Şeyh Ahmed Faruki Serhendi
Müceddidî
Hazreti Adem Benûrî
|
Hazreti Seyyid Abdullah Akbarabadi
|
Hazreti Şah Abdurrahim
|
Hazreti Şah Veliyyullah
|
Hazreti Şah Abdülaziz
|
Hazreti Seyyid Ahmed Şahid
|
Hazreti Sufi Nur Muhammed
|
Hazreti Sufi Fatih Ali Üveysi
|
Hazreti Mevlana Gulam Salmani
üveysi
yoluyla

|
Hazreti Seyyid Abdul Bâri Şâh
|
Hazreti Hafiz Hamid Hasan Alavi
|
Hazreti Muhammed Seid Han
|
Hazreti Azad Rasul
|
Hazreti Hamid Hasan

Not:
Üveys el-Karanî, Hazreti Muhammedin zamanında yaşamıştır. İkisi her ne kadar tanışmamış olsalar da, Üveys, Peygamberin öğretilerini ve teveccühlerini almıştır, nitekim Peygamber’in bunu kanıtlayacak sözleri de mevcuttur (Sahih Müslüman Hadisi, c.55). Üveysi terimi Sufizmde öğrencinin ölmüş bir şeyhten (bazı durumlarda Hazreti Muhammed’den) talimatlar alması şeklinde bir manevi bağa karşılık gelir.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Ruhani Merkezler (Letâif)

Sonraki sayfa

Hazreti Azad Rasul (r.a.)

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Nakşibendî Tarikatı

Nakşibendî tarikatı, kökeni Türkistan olan Hacegan silsilesinden aktarılmıştır. Hacegan’ın en tanınmış Şeyh’leri Kazakistan’dan Sayram’ın yerlisi Hoca Ahmed Yesevi…
Daha fazla oku

Müceddidî Tarikatı

On altıncı yüzyılın sonunda Nakşibendî tarikatının Hintli Şeyhi Ahmed Faruki Serhendi (ö. 1624) şeriatın önemini, Hindistan’ın Müslüman ve…
Daha fazla oku

Çiştî Tarikatı

Çiştî tarikatı, Şeyh Ebu İshak (ö. 940 ya da 966) tarafından kurulmuştur. Suriye’li Şeyh Ebu İshak, manevi rehberi…
Daha fazla oku

Kadirî Tarikatı

M.S. 1077’de Jilan, İran’da doğmuş olan Şeyh Abdulkadir Geylânî, İslam’ın ilim dallarını genç bir delikanlı olarak kendini sadeliğe…