School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Sufizm’in Kökenleri nereye dayanır?

Doğubilimciler Sufizm’in kökenlerine ilişkin farklı düşünceler sunmuşlardır. Bazı yazarlara göre Yunan felsefesinin etkileri olmuştur. Cambridge Profesör’ü R.A. Nicholson, bu varsayımı desteklemek için Sufi’lerin ve Yunan filozoflarının çalışmalarındaki benzerliklere dikkat çekmiştir. Diğer yazarlar Sufizm’in Vedanta’dan ya da Budizm’den geldiğini ileri sürmüşlerdir. Bize göre bu teorilerin hepsi yanlıştır. Diğer bazı akımların ilkeleri benzerlik gösterseler de bu benzerlikler sözü edilen akımların birbirlerini doğurduklarının kanıtı değildir.

Tasavvuf (İslam mistisizmi) Profesör’ü Fransız bilgini Louis Massignon, geniş çaplı araştırmalara dayanarak Sufizm’in Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sünnet’ine ve Kuran-ı Kerim’e dayandığı sonucuna varmıştır. Dışarıdan getirilmemiş, aksine İslam’ın kendisinden ortaya çıkmıştır.

Hint bilgini Şah Valiullah (r.a.) (ö. 1762) çeşitli tarikatların uyguladığı yöntemlerin, o tarikatların ortaya çıktığı bölgelerde yaşayan insanların doğal eğilimlerine riayet ettiklerini gözlemlemiştir. Şeyhler, özellikle adetlerin köklü olup ta şüphe edilemez olduğu zamanlarda dinlerin ya da sistemlerin belirli yönlerinden yararlanmış olabilirler. Ancak biz fazlasıyla yapay benzerliklerden anlam çıkarmaktan sakınmalıyız. Sufi talibin meditasyonda oturmuş hali bir yoginin meditasyondaki haline çok benzeyebilir, fakat bu iki yol yöntemleri ve amaçları bakımından birbirinden oldukça farklıdır.

Başka bir açıdan bakıldığında, hangi mistisizmin nereden geldiği sorusu akademik bir sorudur. Mistik olma dürtüsü her insanın içinde mevcuttur. Bazı ilkelerin açılımının her ülke, dil, ve dinde olması, birbirlerinden ödünç aldıklarından değil, daha ziyade Allah’ın bizleri İlahi Olan’ı bilmeye yönelik bir özlem duygusuyla yaratmış olmasındandır. Manevi gelişim ve eğitime yönelmek insanın doğasında vardır.

Sufizm’de bulunan kavram ve uygulamalar aynı şekilde Hristiyanlık, Musevilik, Hinduizm, Budizm ve diğer geleneklerde de mevcut ise, bu onların Hristiyanlık’a, Musevilik’e, Hinduizm’e ve Budizm’e aykırı oldukları anlamına gelmediği gibi İslam’a aykırı oldukları anlamına da gelmez. İnsani durumu yansıttıkları için her din tarafından meşru bir şekilde sahip çıkılmışlardır. Bu meseleyi kavrayamayanlar – Sufizm’i dışsal kaynaklara ya da diğer manevi geleneklere bağlayanlar – hem insanlık keşfinin her bir eserinin özgünlüğünü hem de yaratılışın temelinde yatan vahdeti kavrayamazlar.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Tarihsel Gelişim

Sonraki sayfa

Sufi Öğretileri

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Sufizm ya da Tasavvuf nedir?

Mistisizme yönelme gereksinimi – maddi dünyanın ötesinde bir boyutu deneyimleme ve manevi Öz’ü ya da Hakikat’i bilme gereksinimi – hangi dinden olursa olsun her insanın doğasında vardır. Bireyler farklı düzeylerde bu eğilimle doludurlar. Bazılarına bu eğilim çok miktarda, bazılarına ise…
Daha fazla oku

Sufi Öğretileri

Sufi öğretilerine göre İlahi Öz’ü deneyimleme yolu kişinin kendinde başlar. Kendisini idrak eden Allah’ı da idrak eder. Allah bizimledir, fakat bireyler Yüce Yaradan’ı gözlerine inen cehalet perdeleri ve kalplerini kaplayan pastan ötürü göremezler. Ortalama insan ben-merkezcidir. Ancak kalbi cilaladıktan ve…
Daha fazla oku

Tarihsel Gelişim

Sufizm her ne kadar İslam’ın manevi boyutu ile bağlantılı olsa da, “Sufizm” terimi İslam’ın ortaya çıkışından yıllar sonrasına kadar kullanılmamıştır. O halde Sufizm’in tarihi nedir ve nereden gelmiştir? Tüm yer ve dönemlerde, içlerindeki derin özlem ve içsel arayış halinin onları…
Daha fazla oku

Küresel Sorunlar ve Sufizm

Sufilik yaklaşımı hem günümüz toplumu için hem de insanlığın gelecekteki istikametini şekillendirecek sorulara karşılık olarak gereklidir. Toplumsal değerler, kültürel çeşitlilik, çevresel korunma, ekonomik düzlemde eşitlilik ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkili meseleler İslam’ın öğretileri dahilindedirler. Tarihsel olarak çoğu Sufi üstadı bu sorunlara…