School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Sufizm ya da Tasavvuf nedir?

Mistisizme yönelme gereksinimi – maddi dünyanın ötesinde bir boyutu deneyimleme ve manevi Öz’ü ya da Hakikat’i bilme gereksinimi – hangi dinden olursa olsun her insanın doğasında vardır. Bireyler farklı düzeylerde bu eğilimle doludurlar. Bazılarına bu eğilim çok miktarda, bazılarına ise az miktarda bahşedilmiştir. Bazı insanlar bu eğilimi geliştirip günlük yaşamlarına aktarabilme şansına sahip olmuşlar, bazıları da olamamışlardır. Yine de bu eğilim her insanda mevcuttur. Sufizm (ya da tasavvuf) bu kadim insani gereksinime verilen doğal bir yanıttır.

Sufizm tam anlamıyla nedir? Eğer Sufizm mistisizm ya da mutasavvıfın gittiği yol olarak tanımlanırsa, o zaman vermek istediği mesaj sadece bir dinin taraftarlarına değil bütün insanlara yöneliktir. Her dinin kendi Sufizm’i vardır. Sufiler farklı isimlere ve uygulamalara sahip olsalar da, her millette ve toplulukta varlıklarını sürdürmüşlerdir.

İnsanoğlu sadece bir bedenden ibaret olmayıp, aynı zamanda “kendilik” ya da (Sufizm’de nefs olarak tanımlanan) “benlik” boyutunu da barındırır. Mistik deneyim “özbenliği” faaliyete geçirir; yararlanılmamış imkanları öne çıkararak bir bireyden elektrik akımı gibi akar. Benliğin faaliyete geçmesi, beraberinde belirli bir bilinç ve anlayış düzeyini de getirir. Kişi “kendiliğinin” başka, Yüce bir Varlığın “kendiliğini” yansıttığını hissetmeye başlar. Allah’ın yaratılış dahilinde ve yaratılış yoluyla eyleme geçtiğinin farkına varır.

Çoğu insan hayatlarında bu düzeydeki bir farkındalığa sahip olurlar. Bir karşılaşma, bir olay ya da bir kavrayış onların kendilerinden daha büyük bir gerçekliğe açılmalarını sağlar. Çoğu için bu düzeyde bir uyanış hali yeterlidir. Oysa ki diğerleri daha da ötesini arzularlar: Allah’la bağlantı kurmak, İlahi olanı görmek ve Hakikat’i deneyimlemek gibi. Sadece bir parça olmak yetersizdir: Bütün ve Sonsuz olanda yok olma özlemi hissederler. İnançlarının tıpkı bir çeşmeden fışkıran su gibi kendiliğinden ve sürekli akmasını isterler. Allah’ın şah damarından daha yakın olduğunu şahsi olarak idrak etme hasretiyle yanıp tutuşurlar.

Bu istek nasıl gerçekleşebilir? İnsanlardan oldukça farklı olarak Allah Yüce bir Varlık’tır. İnsanlar işitme, dokunma, görme, tatma, ve koklama duyularıyla maddi şeyleri duyumlayabilirler; lakin Yüce Yaradan’ın bu tarz algılama biçimleriyle işi yoktur. Bir toz tanesi güneşe nasıl ulaşır? Bir parça nasıl bütün hale gelir? İnsanlar ezelden beri bu ikilemi çözmenin yollarını aramışlardır.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Sufi Öğretileri

Sonraki sayfa

Uygulamalara Giriş

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Sufi Öğretileri

Sufi öğretilerine göre İlahi Öz’ü deneyimleme yolu kişinin kendinde başlar. Kendisini idrak eden Allah’ı da idrak eder. Allah bizimledir, fakat bireyler Yüce Yaradan’ı gözlerine inen cehalet perdeleri ve kalplerini kaplayan pastan ötürü göremezler. Ortalama insan ben-merkezcidir. Ancak kalbi cilaladıktan ve…
Daha fazla oku

Sufizm’in Kökenleri nereye dayanır?

Doğubilimciler Sufizm’in kökenlerine ilişkin farklı düşünceler sunmuşlardır. Bazı yazarlara göre Yunan felsefesinin etkileri olmuştur. Cambridge Profesör’ü R.A. Nicholson, bu varsayımı desteklemek için Sufi’lerin ve Yunan filozoflarının çalışmalarındaki benzerliklere dikkat çekmiştir. Diğer yazarlar Sufizm’in Vedanta’dan ya da Budizm’den geldiğini ileri sürmüşlerdir.…
Daha fazla oku

Tarihsel Gelişim

Sufizm her ne kadar İslam’ın manevi boyutu ile bağlantılı olsa da, “Sufizm” terimi İslam’ın ortaya çıkışından yıllar sonrasına kadar kullanılmamıştır. O halde Sufizm’in tarihi nedir ve nereden gelmiştir? Tüm yer ve dönemlerde, içlerindeki derin özlem ve içsel arayış halinin onları…
Daha fazla oku

Küresel Sorunlar ve Sufizm

Sufilik yaklaşımı hem günümüz toplumu için hem de insanlığın gelecekteki istikametini şekillendirecek sorulara karşılık olarak gereklidir. Toplumsal değerler, kültürel çeşitlilik, çevresel korunma, ekonomik düzlemde eşitlilik ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkili meseleler İslam’ın öğretileri dahilindedirler. Tarihsel olarak çoğu Sufi üstadı bu sorunlara…