School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Küresel Sorunlar ve Sufizm

Sufilik yaklaşımı hem günümüz toplumu için hem de insanlığın gelecekteki istikametini şekillendirecek sorulara karşılık olarak gereklidir. Toplumsal değerler, kültürel çeşitlilik, çevresel korunma, ekonomik düzlemde eşitlilik ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkili meseleler İslam’ın öğretileri dahilindedirler. Tarihsel olarak çoğu Sufi üstadı bu sorunlara çözüm bulma çabası göstermiştir. Günümüzde Sufi uygulamalarıyla ilgilenenler Tasavvuf‘a ilşkin bilgilerini sürdürülebilir gelişim, eğitim, terapi, ebeveynlik, bilim ve teknoloji ve çok-kültürlü iletişim alanlarında uygulamaktadırlar.

Buna rağmen Sufizm’in küresel sorunları giderme yöntemi sosyal eyleme ilişkin geleneği değildir. Sufizm yolunun müridleri hizmet etmeyi bir araç olarak görürler, bir sonuç olarak değil. Dış dünyada yapılan işler insanlığın etrafını saran sorunları tek başına aşamaz, çünkü bu sorunların kökleri insan kalbinde yatmaktadır. Bu sorunlarla bu sorunlar düzeyinde baş etmeye çalışmak bir nebze işe yarayabilir, ama genellikle işe yaramaz. Dışsal tezahürlerin ötesinde, her yerde insanların kalplerine, daha da önemlisi kendi kalbimize bakmalıyız. Eğer kişi yüce gönüllü ise, ve eğer duyguları arınmış ve aydınlanmış ise, o zaman bu dünyaya yük olmaz. O kişi sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası olur. Eğer daha çok insan bilinçli olarak kendi kalbini aydınlatmaya girişirse, böylelikle küresel ihtiyaçlara bulunacak çözümün birer parçası olur. Eğer konferanslar, komiteler ve belediyeler Sufilerle donatılmış olsaydı, dünya bugünkü durumunda olmazdı!

Sufizm’e adanmışlık hali giderek bütünleşmiş ve dönüşmüş bir insan ortaya çıkarır. Böyle bir şahıs toplumun bütününe katkıda bulunur. Böyle insanlara – dışsal sorumlulukları yerine getirirken aynı zamanda içsel dünyasında da özenli ve arınmış insanlara – büyük ihtiyaç vardır. Toplumlarımız kalpten hareket eden, kalpleri arınmış ve sevgi dolu insanlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Hiç kimse dünyayı tek başına değiştiremez. Her insan kendini değiştirebilir ve böylelikle diğerlerinin de aynı şeyi yapmasına etkisi olabilir. Sufizm toplu bir hareket değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bireysel düzlemde varlığını sürdürür. Karanlıkta mum yakmaya yeltenir. Sufizm bu şekilde tolumda belirli bir ekin biçer. Günümüzde, her zamankinden daha da fazla olmak üzere, toplum hasatın meyvesine ihtiyaç duymaktadır.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Sufizm ve İnsanlığın Geleceği

Sonraki sayfa

Tarihsel Gelişim

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Sufizm ya da Tasavvuf nedir?

Mistisizme yönelme gereksinimi – maddi dünyanın ötesinde bir boyutu deneyimleme ve manevi Öz’ü ya da Hakikat’i bilme gereksinimi – hangi dinden olursa olsun her insanın doğasında vardır. Bireyler farklı düzeylerde bu eğilimle doludurlar. Bazılarına bu eğilim çok miktarda, bazılarına ise…
Daha fazla oku

Sufi Öğretileri

Sufi öğretilerine göre İlahi Öz’ü deneyimleme yolu kişinin kendinde başlar. Kendisini idrak eden Allah’ı da idrak eder. Allah bizimledir, fakat bireyler Yüce Yaradan’ı gözlerine inen cehalet perdeleri ve kalplerini kaplayan pastan ötürü göremezler. Ortalama insan ben-merkezcidir. Ancak kalbi cilaladıktan ve…
Daha fazla oku

Sufizm’in Kökenleri nereye dayanır?

Doğubilimciler Sufizm’in kökenlerine ilişkin farklı düşünceler sunmuşlardır. Bazı yazarlara göre Yunan felsefesinin etkileri olmuştur. Cambridge Profesör’ü R.A. Nicholson, bu varsayımı desteklemek için Sufi’lerin ve Yunan filozoflarının çalışmalarındaki benzerliklere dikkat çekmiştir. Diğer yazarlar Sufizm’in Vedanta’dan ya da Budizm’den geldiğini ileri sürmüşlerdir.…
Daha fazla oku

Tarihsel Gelişim

Sufizm her ne kadar İslam’ın manevi boyutu ile bağlantılı olsa da, “Sufizm” terimi İslam’ın ortaya çıkışından yıllar sonrasına kadar kullanılmamıştır. O halde Sufizm’in tarihi nedir ve nereden gelmiştir? Tüm yer ve dönemlerde, içlerindeki derin özlem ve içsel arayış halinin onları…