School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Teknik

Okul’un tekniği, benliğin gizli güçlerini uyandırıp bu güçleri hayatta işlevsel kılabilmek için özel bir çeşit meditasyondan oluşur. Bu meditasyon sezgisel içgörüye yol verip herşeyi en doğru bakış açısıyla görmeye başlamamıza, hayat ve evrenle ilgili gerçekleri doğru bir şekilde anlamamıza olanak sağlar. Ayrıca hayata doğru bir yön verecek, kişinin karakterini geliştirecek ve sağlıklı bir ideal sağlayacak yeni bir düşünme biçimini ortaya çıkarır. Yapısı bozulmuş milletleri ve hayatımızdaki yanlış davranışları düzeltecek bir hedefe yönelik bir içtenlik hali yaratır. Kısacası, asil bir kişilik yaratmamıza ve yaşamlarımızı disipline edip en uygun hale getirmemize fırsat verir.

Deneyime dayalı olan araştırmalara değer veren, hakiki bir bilgi arayışı içinde ve hayatın gerçekliğini anlama isteği olan herkes bizim tekniklerimizi denemeye davetlidir. Bir bireyin herhangi bir felsefik öğretiye ya da dine olan bağlılığının bu süreçte bir önemi yoktur. Bizim çalışmalarımıza ilgi gösteren kişilerin tekniğimiz hakkında bilgi almak için, ve bizim kendilerini uygulamalar ve bu yola koyulma konusunda bilgilendirmemiz için yaşadıkları ülkede yer alan merkezimizle iletişime geçmeleri tavsiye edilir. Bir kişi ancak uygulanabilir deneyimler yoluyla çalışmamızın değerini değerlendirebilecek bir pozisyona geçebilir. Bununla beraber, bizim merkezlerimizin olmadığı yerlerde yaşayanlar iletişim kurarak tekniklerimiz hakkında bilgilendirilebilirler. Onlara yol göstermek için gerekli talimatları kendilerine gönderebiliriz. Bu şahıslar baş ofisimizle (india@sufischool.org) iletişime geçmelidirler.

Okul, felsefik problemleri ya da teorik inanışları rasyonel olarak açıklamayı ileri sürmez. Sadece deneyimlemeye ve esas uygulamalara dayalı bir Yol’a önayak olur.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

İlkeler

Sonraki sayfa

Okulun Amaçları ve Hedefleri

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Okulun Hikayesi

Birkaç on yıl önce bu Sufi tarikatının Şeyh’i Hazreti Azad Rasul (r.a.), bir sürü insanın Hindistan’ı ziyaret edip manevi olarak gelişim ve aydınlanma peşinde olduğunu, fakat çoğu zaman manevi yolculuğun hemen göze çarpmayan inceliklerini ve zorluklarını öğretecek, sözüne güvenilir ve…
Daha fazla oku

Okulun Amaçları ve Hedefleri

Okul’un amacı, bilim ve akıl yoluyla henüz araştırılmamış insan doğasının alanlarını ve insanın bilgi birikiminin gizli kaynaklarını araştırmaktır. Bu araştırma modern ve işlenmiş bilimsel bir yolu ve deneysel bir yöntemi takip etmek zorundadır. Böylelikle insanların çeşitli sorunlarına çözüm bulma ve…
Daha fazla oku

İlkeler

Okul’umuzun ilkesi ve inancı “herkesle barış” ile eşanlamlıdır. Herhangi bir din ya da inanç ile herhangi bir çatışma halinde olmak amaçlarımız ve ilkelerimizin tamamen dışındadır; fakat hedeflerin uygulanması için Okul pratik uygulamalardan oluşan özel bir program tavsiye edecektir. Bu program…
Daha fazla oku

Uygulamalara Giriş

Sufizm’in hedefi benliğin arınması, kalbin arınması, ahlaki görgü kuralları, güzel olanı yapmak (ihsan), Allah’a yakınlık, ruhani bilgi (ma’rifet), yok oluş (fena) ve kalıcılık (beka) gibi belirli yüce niteliklerin geliştirilmesidir. Kısacası, Sufizm’in asıl amacı arayış içinde olan kişiyi, manevi eğitim yoluyla…