Okulun Hikayesi

Birkaç on yıl önce bu Sufi tarikatının Şeyh’i Hazreti Azad Rasul (r.a.), bir sürü insanın Hindistan’ı ziyaret edip manevi olarak gelişim ve aydınlanma peşinde olduğunu, fakat çoğu zaman manevi yolculuğun hemen göze çarpmayan inceliklerini ve zorluklarını öğretecek, sözüne güvenilir ve yetkili bir manevi rehberle tanışma amaçlarından saptığını ya da böyle biriyle tanışmakta zorlandığını farketti.

Hazreti Azad Rasul (r.a.) bu problemi çözmek için Hindistan – Yeni Delhi’de Hakikat’i Arama Enstitüsü’nü 1975 yılında kendi Şeyh’i Maulvi Mumammed Seid Han’ın (r.a.) izniyle kurdu.

Enstitü, tıpkı atomların içlerinde sınırsız bir enerji barındırdığı kanısı gibi, en evrimleşmiş madde formunun da –insan bedeninin- çeşitli imkanların haznesi olduğu inancına sahiptir. Enstitü’nün amacı bu harika hazineyi aramaktır. İnsanın içsel gücü hayal gücünün bir ürünü değildir. Özellikle bilinçdışının psikolojisi olmak üzere, Modern Psikoloji, insan benliğinin birçok sırrını ve gizli gerçekliklerini ortaya çıkarabilecek insan doğasının görünümlerine işaret eder. Örnekleme yoluyla gidersek, C.G. Jung’un insan doğasının hallerini ortaya çıkaran araştırmalarına ve böylelikle psikolojiyi mistisizme yakınlaştıran buluşlarına gönderme yapabiliriz. Onun çalışmaları zihin ve beyinle ilgili araştırmalarda bulunan modern araştırmacılar Robert Ornstein ve Arthur Deikman’a yol açmıştır.

Hazreti Azad Rasul (r.a.) 7 Kasım 2006’da vefat etmiştir. Çalışma hayatının elli beş yıldan fazlasını Sufizm’in mesajını dünyaya, bilhassa Batı’ya yaymak için harcamıştır. Sadece Hindistan’ın tamamını dolaşmakla kalmamış, Avustralya, Doğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya da gitmiştir. Günümüzde dünyanın her yerinden arayış yolundaki takipçileri mevcuttur. Sufi Öğretileri Okulu adı altındaki Enstitü’nün şu anda dünyanın her yerinde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya, Rusya, Özbekistan, Avustralya, Yeni Zellanda, Bangladeş, Pakistan, Türkiye, Polonya, İngiltere, İtalya, Almanya, İsveç, Mısır, Tunus, Etiyopya, Malezya, Singapur, Umman ve Kırgızistan kadar uzaklarda öğrencileri bulunmaktadır.

Hazret’in (r.a.) öğretileri Hakikat’i Arama Enstitüsü ve Sufi Öğretileri Okulu aracılığıyla devam etmekte, öğretilerinden yararlanan arayış içindeki öğrencilerin sayısı da artmaya devam etmektedir. Sufi tarikatlarının geleneği gereği bu öğretilerin aktarımı hiç bozulmadan devam eder. Hazret’in oğlu ve halifesi Şeyh Hamid Hasan günümüzde Hakikat’i Arama Enstitüsü’nü ve Sufi Öğretileri Okulu’nu yönetiyor olup Sufilik yolundaki insanlara inisiyasyon verip rehberlik etmektedir.

Sufi Öğretileri Okulu beş temel Sufi Tarikatının öğretilerine ilişkin yönlendirmeler yapar – bu tarikatlar Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî ve Şâzelî olup özellikle Müjeddidî tarikatı üzerinde durulmaktadır.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Okulun Amaçları ve Hedefleri

Sonraki sayfa

Yoldaki Farkındalıklar

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Okulun Amaçları ve Hedefleri

Okul’un amacı, bilim ve akıl yoluyla henüz araştırılmamış insan doğasının alanlarını ve insanın bilgi birikiminin gizli kaynaklarını araştırmaktır.…
Daha fazla oku

Teknik

Okul’un tekniği, benliğin gizli güçlerini uyandırıp bu güçleri hayatta işlevsel kılabilmek için özel bir çeşit meditasyondan oluşur. Bu…
Daha fazla oku

İlkeler

Okul’umuzun ilkesi ve inancı “herkesle barış” ile eşanlamlıdır. Herhangi bir din ya da inanç ile herhangi bir çatışma…
Daha fazla oku

Uygulamalara Giriş

Sufizm’in hedefi benliğin arınması, kalbin arınması, ahlaki görgü kuralları, güzel olanı yapmak (ihsan), Allah’a yakınlık, ruhani bilgi (ma’rifet),…