School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Okulun Hikayesi

Birkaç on yıl önce bu Sufi tarikatının Şeyh’i Hazreti Azad Rasul (r.a.), bir sürü insanın Hindistan’ı ziyaret edip manevi olarak gelişim ve aydınlanma peşinde olduğunu, fakat çoğu zaman manevi yolculuğun hemen göze çarpmayan inceliklerini ve zorluklarını öğretecek, sözüne güvenilir ve yetkili bir manevi rehberle tanışma amaçlarından saptığını ya da böyle biriyle tanışmakta zorlandığını farketti.

Hazreti Azad Rasul (r.a.) bu problemi çözmek için Hindistan – Yeni Delhi’de Hakikat’i Arama Enstitüsü’nü 1975 yılında kendi Şeyh’i Maulvi Mumammed Seid Han’ın (r.a.) izniyle kurdu.

Enstitü, tıpkı atomların içlerinde sınırsız bir enerji barındırdığı kanısı gibi, en evrimleşmiş madde formunun da –insan bedeninin- çeşitli imkanların haznesi olduğu inancına sahiptir. Enstitü’nün amacı bu harika hazineyi aramaktır. İnsanın içsel gücü hayal gücünün bir ürünü değildir. Özellikle bilinçdışının psikolojisi olmak üzere, Modern Psikoloji, insan benliğinin birçok sırrını ve gizli gerçekliklerini ortaya çıkarabilecek insan doğasının görünümlerine işaret eder. Örnekleme yoluyla gidersek, C.G. Jung’un insan doğasının hallerini ortaya çıkaran araştırmalarına ve böylelikle psikolojiyi mistisizme yakınlaştıran buluşlarına gönderme yapabiliriz. Onun çalışmaları zihin ve beyinle ilgili araştırmalarda bulunan modern araştırmacılar Robert Ornstein ve Arthur Deikman’a yol açmıştır.

Hazreti Azad Rasul (r.a.) 7 Kasım 2006’da vefat etmiştir. Çalışma hayatının elli beş yıldan fazlasını Sufizm’in mesajını dünyaya, bilhassa Batı’ya yaymak için harcamıştır. Sadece Hindistan’ın tamamını dolaşmakla kalmamış, Avustralya, Doğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya da gitmiştir. Günümüzde dünyanın her yerinden arayış yolundaki takipçileri mevcuttur. Sufi Öğretileri Okulu adı altındaki Enstitü’nün şu anda dünyanın her yerinde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya, Rusya, Özbekistan, Avustralya, Yeni Zellanda, Bangladeş, Pakistan, Türkiye, Polonya, İngiltere, İtalya, Almanya, İsveç, Mısır, Tunus, Etiyopya, Malezya, Singapur, Umman ve Kırgızistan kadar uzaklarda öğrencileri bulunmaktadır.

Hazret’in (r.a.) öğretileri Hakikat’i Arama Enstitüsü ve Sufi Öğretileri Okulu aracılığıyla devam etmekte, öğretilerinden yararlanan arayış içindeki öğrencilerin sayısı da artmaya devam etmektedir. Sufi tarikatlarının geleneği gereği bu öğretilerin aktarımı hiç bozulmadan devam eder. Hazret’in oğlu ve halifesi Şeyh Hamid Hasan günümüzde Hakikat’i Arama Enstitüsü’nü ve Sufi Öğretileri Okulu’nu yönetiyor olup Sufilik yolundaki insanlara inisiyasyon verip rehberlik etmektedir.

Sufi Öğretileri Okulu beş temel Sufi Tarikatının öğretilerine ilişkin yönlendirmeler yapar – bu tarikatlar Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî ve Şâzelî olup özellikle Müjeddidî tarikatı üzerinde durulmaktadır.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Okulun Amaçları ve Hedefleri

Sonraki sayfa

Yoldaki Farkındalıklar

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Okulun Amaçları ve Hedefleri

Okul’un amacı, bilim ve akıl yoluyla henüz araştırılmamış insan doğasının alanlarını ve insanın bilgi birikiminin gizli kaynaklarını araştırmaktır. Bu araştırma modern ve işlenmiş bilimsel bir yolu ve deneysel bir yöntemi takip etmek zorundadır. Böylelikle insanların çeşitli sorunlarına çözüm bulma ve…
Daha fazla oku

Teknik

Okul’un tekniği, benliğin gizli güçlerini uyandırıp bu güçleri hayatta işlevsel kılabilmek için özel bir çeşit meditasyondan oluşur. Bu meditasyon sezgisel içgörüye yol verip herşeyi en doğru bakış açısıyla görmeye başlamamıza, hayat ve evrenle ilgili gerçekleri doğru bir şekilde anlamamıza olanak…
Daha fazla oku

İlkeler

Okul’umuzun ilkesi ve inancı “herkesle barış” ile eşanlamlıdır. Herhangi bir din ya da inanç ile herhangi bir çatışma halinde olmak amaçlarımız ve ilkelerimizin tamamen dışındadır; fakat hedeflerin uygulanması için Okul pratik uygulamalardan oluşan özel bir program tavsiye edecektir. Bu program…
Daha fazla oku

Uygulamalara Giriş

Sufizm’in hedefi benliğin arınması, kalbin arınması, ahlaki görgü kuralları, güzel olanı yapmak (ihsan), Allah’a yakınlık, ruhani bilgi (ma’rifet), yok oluş (fena) ve kalıcılık (beka) gibi belirli yüce niteliklerin geliştirilmesidir. Kısacası, Sufizm’in asıl amacı arayış içinde olan kişiyi, manevi eğitim yoluyla…