School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Okulun Amaçları ve Hedefleri

Okul’un amacı, bilim ve akıl yoluyla henüz araştırılmamış insan doğasının alanlarını ve insanın bilgi birikiminin gizli kaynaklarını araştırmaktır. Bu araştırma modern ve işlenmiş bilimsel bir yolu ve deneysel bir yöntemi takip etmek zorundadır. Böylelikle insanların çeşitli sorunlarına çözüm bulma ve farklı insan hastalıklarına şifa bulma sorumluluğu üstlenilmiş olunur. Okul, insanların, evrenin, ve insanların evrenle ilişkilerinin çağdaş hayatla bağlantılı olarak doğalarını anlamaya gayret eder.

Bu anlayış, insanlığın bireysel ve kolektif yaşamdaki sorunlarına çözüm bulabilmemiz için bize yardımcı olacaktır. Maddesel enerjiler ve keşifler insanlığın hizmeti için kullanılabilecek olsa da ve böyle olması gerekse de, Okul’un temel hedefi insanın içsel yaşamındaki imkanlarını ve kabiliyetlerini keşfetmek, ve onların insanlığın yararına kullanılmasını sağlamaktır.

Yararlanma arayışı içinde olduğumuz insan benliğinin gizli gücü sevginin gücüdür. İnsanları dar-kapsamlı materyalizm ve bencillikten kurtarıp özgürleştiren ve onları hoşgörülü olmaya, sıcakkanlı saygıya, cömertliğe ve başkaları için kendini feda etmeye yönelten işte bu güçtür. Bu güç motive eder, ilham verir, meydan okur ve tatmin eder. Benliğin doğasını ve gizli güçlerini anlamak, diğerlerine ve genel anlamda evrene yönelik tavır ve davranışlarımızı ayarlamaya yardım eder. İnsan varlığının inanılmaz bir şekilde tezahür eden birbiriyle bağlantılı olma halini bize gösterir ve evrensel kardeşlik ve sınırsız sevgi inancını öne sürer.

Total
0
Shares
Önceki sayfa

Teknik

Sonraki sayfa

Okulun Hikayesi

İlgili yazılar
Daha fazla oku

Okulun Hikayesi

Birkaç on yıl önce bu Sufi tarikatının Şeyh’i Hazreti Azad Rasul (r.a.), bir sürü insanın Hindistan’ı ziyaret edip manevi olarak gelişim ve aydınlanma peşinde olduğunu, fakat çoğu zaman manevi yolculuğun hemen göze çarpmayan inceliklerini ve zorluklarını öğretecek, sözüne güvenilir ve…
Daha fazla oku

Teknik

Okul’un tekniği, benliğin gizli güçlerini uyandırıp bu güçleri hayatta işlevsel kılabilmek için özel bir çeşit meditasyondan oluşur. Bu meditasyon sezgisel içgörüye yol verip herşeyi en doğru bakış açısıyla görmeye başlamamıza, hayat ve evrenle ilgili gerçekleri doğru bir şekilde anlamamıza olanak…
Daha fazla oku

İlkeler

Okul’umuzun ilkesi ve inancı “herkesle barış” ile eşanlamlıdır. Herhangi bir din ya da inanç ile herhangi bir çatışma halinde olmak amaçlarımız ve ilkelerimizin tamamen dışındadır; fakat hedeflerin uygulanması için Okul pratik uygulamalardan oluşan özel bir program tavsiye edecektir. Bu program…
Daha fazla oku

Uygulamalara Giriş

Sufizm’in hedefi benliğin arınması, kalbin arınması, ahlaki görgü kuralları, güzel olanı yapmak (ihsan), Allah’a yakınlık, ruhani bilgi (ma’rifet), yok oluş (fena) ve kalıcılık (beka) gibi belirli yüce niteliklerin geliştirilmesidir. Kısacası, Sufizm’in asıl amacı arayış içinde olan kişiyi, manevi eğitim yoluyla…