Browsing Category

Tarikatlar

9 posts

Nakşibendî Tarikatı

Nakşibendî tarikatı, kökeni Türkistan olan Hacegan silsilesinden aktarılmıştır. Hacegan’ın en tanınmış Şeyh’leri Kazakistan’dan Sayram’ın yerlisi Hoca Ahmed Yesevi…

Müceddidî Tarikatı

On altıncı yüzyılın sonunda Nakşibendî tarikatının Hintli Şeyhi Ahmed Faruki Serhendi (ö. 1624) şeriatın önemini, Hindistan’ın Müslüman ve…

Çiştî Tarikatı

Çiştî tarikatı, Şeyh Ebu İshak (ö. 940 ya da 966) tarafından kurulmuştur. Suriye’li Şeyh Ebu İshak, manevi rehberi…

Kadirî Tarikatı

M.S. 1077’de Jilan, İran’da doğmuş olan Şeyh Abdulkadir Geylânî, İslam’ın ilim dallarını genç bir delikanlı olarak kendini sadeliğe…

Şâzelî Tarikatı

Şâzelî tarikatı adını Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şâzelî’den (M.S. 1196/1197 – 1258) almıştır. Şeyh Ebu’l Hasan eş- Şâzelî, Fas’ın…

Hazreti Azad Rasul (r.a.)

Hazreti Azad Rasul (r.a.) 1920’de Hindistan’da, Udaipur’un Kankroli şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğunda manevi meselelere büyük ilgi gösterirdi. Gelişmekte…

Bu Tarikatın Silsilesi

Sufi öğretileri hoca-öğrenci ilişkisine göre sürdürülür. Her hoca-öğrenci ilişkisi, her hakiki Sufi tarikatını Hazreti Muhammed Peygamber’e (s.a.v.) dayandıran…