School of Sufi Teaching

Sufi Öğretileri Okulu

Nakşibendî, Müceddidî, Çiştî, Kadirî, Şâzelî Uygulamaları

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.
Browsing Category

Tarikatlar

9 posts

Nakşibendî Tarikatı

Nakşibendî tarikatı, kökeni Türkistan olan Hacegan silsilesinden aktarılmıştır. Hacegan’ın en tanınmış Şeyh’leri Kazakistan’dan Sayram’ın yerlisi Hoca Ahmed Yesevi (r.a.) (ö. M.S. 1167 civarı), ve Buhara’dan Hoca Abdülhalik Gücdivani’dir (r.a.) (ö. 1179). Abdülhalik Gücdevani, günümüzde Nakşibendî tarikatında hala kullanılan terimleri teknik…

Müceddidî Tarikatı

On altıncı yüzyılın sonunda Nakşibendî tarikatının Hintli Şeyhi Ahmed Faruki Serhendi (ö. 1624) şeriatın önemini, Hindistan’ın Müslüman ve Sufi çevrelerindeki İslam-dışı uygulamaların yayılmasını önlemek için yeniden tasdik etmiştir. Bu çabasından dolayı “ikinci bin yıllık dönemin yeniden yapılandırıcısı”, yani Müceddid elf-i…

Çiştî Tarikatı

Çiştî tarikatı, Şeyh Ebu İshak (ö. 940 ya da 966) tarafından kurulmuştur. Suriye’li Şeyh Ebu İshak, manevi rehberi tarafından (Afganistan’da Herat yakınındaki) Chist şehrine öğretmenlik yapmak üzere gönderilmiştir. Kurduğu tarikat daha sonraları Orta Asya, Irak, Arabistan ve Hindistan’da eğitim görüp…

Kadirî Tarikatı

M.S. 1077’de Jilan, İran’da doğmuş olan Şeyh Abdulkadir Geylânî, İslam’ın ilim dallarını genç bir delikanlı olarak kendini sadeliğe ve manevi öğretilere adamadan önce öğrenmiştir. Sonunda, konuşmaları ile düzenli olarak binlerce kişiyi etkilediği yerde, (o zamanlar Müslümanlık dünyasının merkezi olan) Bağdat’ta…

Şâzelî Tarikatı

Şâzelî tarikatı adını Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şâzelî’den (M.S. 1196/1197 – 1258) almıştır. Şeyh Ebu’l Hasan eş- Şâzelî, Fas’ın kuzeyinde Ceuta’ya yakın Gomara’da dünyaya geldi. İslam Hukuku (fıkıh) ilkeleri üzerine Kayrevan Medresesi’nde eğitim aldı. Daha sonradan birçok ülkeye seyahat etmiştir. Şâzelî’ye…

Hazreti Seyyid Abdul Bâri Şâh (r.a.)

Hazreti Seyyid Abdul Bâri Şâh (r.a.) çok önemli bir evliya ve tam anlamıyla evrensel bir insandı (insan-ı-kamil). Zaman geçtikçe, kendisinin önemi ve Sufi düşüncesine ve eylemine olan katkıları dünyada daha da fazla farkına varılmaktadır. Hazreti Abdul Bâri Şâh (r.a.) M.S.…

Hazreti Hasan Hamid Alavi (r.a.)

Hazreti Hafız Hamid Hasan (r.a.) 1871-72’de Azamgarh’da dünyaya geldi. Babası, Çiştî Şeyhi Mevlana Necâbet Ali Şâh’ın müridi (r.a.) Mian Karim Bekş’tir (r.a.). Annesi de aynı hocanın müridesi olup aynı şekilde maneviyata yatkındı. Mian Karim Bekş’in (r.a.) kendisi de sonunda hoca…

Hazreti Azad Rasul (r.a.)

Hazreti Azad Rasul (r.a.) 1920’de Hindistan’da, Udaipur’un Kankroli şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğunda manevi meselelere büyük ilgi gösterirdi. Gelişmekte olan zihni batıni sorularla meşgul olmuştur: “İnsanın fiziksel ve ruhsal düzlemdeki deneyimlerinin ötesinde başka bir güç var mı? Allah var mı? Eğer…

Bu Tarikatın Silsilesi

Sufi öğretileri hoca-öğrenci ilişkisine göre sürdürülür. Her hoca-öğrenci ilişkisi, her hakiki Sufi tarikatını Hazreti Muhammed Peygamber’e (s.a.v.) dayandıran bir zincirin halkasını oluşturur. Bu “İnisiyasyonlar zinciri”ne ya da “Silsile”ye Soy Ağacı (Seçere-i Tayyibe) denmektedir. Sufi Öğretileri Okulu’nun Silsilesi, tarikatın şu anki…