School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Zakon Szazili

Zakon Szazili bierze swoją nazwę od Szajcha Abu’la-Hassana asz-Szazili (1196/1197 – 1258 n.e.). Urodził się w Gumara, niedaleko Cueta w północnym Maroku w rodzinie robotników chłopskich. Studiował zasady prawa islamskiego (fikh) na Uniwersytecie Karawijjin w Fezie.

Następnie podróżował do wielu krajów. W Iraku spotkał sufickiego szejka Wasitiego, który kazał mu wrócić do swojego kraju, gdzie mógł znaleźć Moulaja Abus-Salama Ibn Maszisza, wielkiego marokańskiego mistrza duchowego. Zrobił to i stał się bliskim uczniem tego mistrza duchowego, który zainicjował go wspominania Boga. Kiedy spotkał Moulaja Abus-Salama, po rytualnym obmyciu się, powiedział: “O Allahu, zostałem obmyty z mojej wiedzy i działania, tak że nie posiadam wiedzy ani działania, z wyjątkiem tego, co przychodzi do mnie od tego Szajcha”.

Szajch Abu’l-Hassan asz-Szazili podróżował z Maroka do Hiszpanii i ostatecznie osiadł w Aleksandrii w Egipcie. W późniejszym okresie życia, zapytany, kim jest jego mistrz duchowy, odpowiadał: “Kiedyś byłem bliskim naśladowcą(muridem) Moulaja Abus-Salama Ibn Maszisza, ale nie jestem już muridem żadnego ludzkiego mistrza”.

Szejk Abu’l-Abbas al-Mursi (zm. 1288), który zastąpił Szejka asz-Szaziliego w roli następnego mistrza duchowego Zakonu, został zapytany o wiedzę swojego mistrza duchowego i odpowiedział: “Dał mi czterdzieści nauk. Był bezbrzeżnym oceanem”.

Szajch asz-Szazili miał setki bliskich zwolenników zarówno w Aleksandrii, jak i Kairze, nie tylko spośród zwykłych ludzi, ale także z klas rządzących. Nauczał swoich bliskich wyznawców, aby prowadzili życie kontemplacji i pamięci o Bogu, wykonując normalne codzienne czynności świata. Nie lubił inicjować żadnego niedoszłego naśladowcy, chyba że ta osoba miała już zawód. Jego napomnieniem dla jego bliskich wyznawców było zastosowanie nauk islamu w ich własnym życiu na świecie i przemiany ich egzystencji.

Wśród wielu pism przypisywanych Szajchowi Abu’l-Hassanowi asz-Szazili jest słynna litania “Hizb al-Bahar”.

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Zakon Kadiri

Następny artykuł

Hazrat Sajjid Abdul Bari Szach (r.a.)

Powiązane posty
Czytaj więcej

Hazrat Sajjid Abdul Bari Szach (r.a.)

Hazrat Sajjid Abdul Bari Szach (r.a.) był wielkim świętym i prawdziwie uniwersalną istotą (insan-i-kamil). Z biegiem czasu jego znaczenie i jego wkład w myśli i działanie sufickie są coraz bardziej uznawane na całym świecie. Hazrat Sajjid Abdul Bari Szach (r.a.)…
Czytaj więcej

Zakon Nakszbandi

Bractwo Nakszbandi wywodzi się z silsili Hodżagan, który pierwotnie rozwinął się w Turkiestanie. Najbardziej znanymi szajchami Hodżaganu byli Hodża Ahmed Jasawi (r.a.) (zm. około 1167 r. p.e.), pochodzący z Sayram w Kazachstanie i Hodża ‘Abdul al-Haliq Ghudżdawani z Buchary (r.a.)…
Czytaj więcej

Hazrat Azad Rasool (r.a.)

Hazrat Azad Rasool urodził się w miasteczku Kankroli w Udipur, w Indiach w 1920 roku. Od dziecka wykazywał duże zainteresowanie poszukiwaniami duchowymi. Jego rozwijający się umysł wcześnie zaczął rozważać kwestie natury ezoterycznej, np.: „Czy istnieje jakaś moc ponad fizycznym i…
Czytaj więcej

Silsila Zakonu

Nauczanie sufickie odbywa się poprzez relację nauczyciel-uczeń. Każda relacja nauczyciel-uczeń tworzy ogniwo w łańcuchu, który łączy każdy autentyczny Zakon Sufich z Prorokiem Muhammadem (saws). Ten “Łańcuch Inicjacji” lub “Silsilah” nazywa się Drzewem Rodowodu (Szadżrah’i Tajjaba). Silsilah Szkoły Nauk Sufich łączy obecnego…