School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Zakon Nakszbandi

Bractwo Nakszbandi wywodzi się z silsili Hodżagan, który pierwotnie rozwinął się w Turkiestanie. Najbardziej znanymi szajchami Hodżaganu byli Hodża Ahmed Jasawi (r.a.) (zm. około 1167 r. p.e.), pochodzący z Sayram w Kazachstanie i Hodża ‘Abdul al-Haliq Ghudżdawani z Buchary (r.a.) (zm. 1179). Ten ostatni był odpowiedzialny za ukucie pewnych terminów o znaczeniu technicznym i duchowym, które do dziś są aktywnie używane w tarice Nakszbandi. Uczynił także nauki zakonu dostępnymi i istotnymi dla ludzi swojej epoki.

Tarika Nakszbandi bierze swoją nazwę od Hodży Baha’uddina Nakszband Buchariego (r.a.) (zm. 1389 n.e.), bardzo wybitnego sufickiego szajcha, który kontynuował tradycję rozwoju duchowych nauk i praktyk sufizmu bardziej odpowiednimi do zmieniających się czasów, w których żył. Hodżaa Baha’uddin Nakszband był uczniem, a później chalifą (następcą) Amira Kulala. Jednak otrzymał również instrukcje od ruhaniya (lub istoty duchowej) Hodży Abdula Halika Gudżdawaniego, który dał Baha’uddinowi Nakszband praktykę cichego zikru.

Tarika Nakszbandi wyróżnia się tym, że jest jedyną suficką tariką, która wywodzi się od Proroka Muhammada (pokój z nim) poprzez Abu Bakra as-Siddika (r.a.), pierwszego kalifa. Wszyscy inni sufickie tariki wywodzą swoje rodowód poprzez Alego ibn Abu-Taliba (r.a.), który stał się czwartym kalifem islamu.

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Realizacja na ścieżce

Następny artykuł

Zakon Mudżaddidi

Powiązane posty
Czytaj więcej

Zakon Szazili

Zakon Szazili bierze swoją nazwę od Szajcha Abu’la-Hassana asz-Szazili (1196/1197 – 1258 n.e.). Urodził się w Gumara, niedaleko Cueta w północnym Maroku w rodzinie robotników chłopskich. Studiował zasady prawa islamskiego (fikh) na Uniwersytecie Karawijjin w Fezie. Następnie podróżował do wielu…
Czytaj więcej

Zakon Cziszti

Zakon Chishti został założony przez szajcha Abu Is’haka (zm. 940 lub 966). Pochodzący z Syrii Szajch Abu Is’hak został wysłany przez swojego duchowego przewodnika, aby nauczać w mieście Cziszt (niedaleko Heartu, w Afganistanie). Zakon, który założył, był później pielęgnowany i…
Czytaj więcej

Hazrat Azad Rasool (r.a.)

Hazrat Azad Rasool urodził się w miasteczku Kankroli w Udipur, w Indiach w 1920 roku. Od dziecka wykazywał duże zainteresowanie poszukiwaniami duchowymi. Jego rozwijający się umysł wcześnie zaczął rozważać kwestie natury ezoterycznej, np.: „Czy istnieje jakaś moc ponad fizycznym i…
Czytaj więcej

Zakon Mudżaddidi

Pod koniec XVI wieku indyjski Szajch Ahmad Faruki Sirhindi (zm. 1624) z Zakonu Nakszbandi potwierdził znaczenie szariatu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się nieislamskich praktyk wśród indyjskich kręgów muzułmańskich i sufickich. Za ten wysiłek stał się znany jako Mudżaddid alf-i tani…