School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Amazon Smile
Select the School of Sufi Teaching as your charity on Amazon.

Amazon will donate 0.5% of any purchases you make to us, without any extra cost to you.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Silsila Zakonu

Nauczanie sufickie odbywa się poprzez relację nauczyciel-uczeń. Każda relacja nauczyciel-uczeń tworzy ogniwo w łańcuchu, który łączy każdy autentyczny Zakon Sufich z Prorokiem Muhammadem (saws). Ten “Łańcuch Inicjacji” lub “Silsilah” nazywa się Drzewem Rodowodu (Szadżrah’i Tajjaba).

Silsilah Szkoły Nauk Sufich łączy obecnego Szajcha Zakonu, Hazrata Szajcha Hamida Hasana, z Prorokiem Muhammadem (PBUH) poprzez pięć głównych Zakonów Sufickich, Nakszbandi, Mudżaddidi, Czisti, Shazili i Kadiri. Każdy z nich nosi imię prominentnego szajcha zakonu.

Prophet Muhammad
(s.a.w.s)
|

Naqshbandi
Chishti
Shadhili
Qadiri
Hazrat Abu Bakr as-Siddiq
|
Hazrat Salman Farsi
|
Hazrat Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakr
|
Hazrat Imam Jafar as-Sadiq
|
Hazrat Shaykh Abu-Yazid Tayfur Bistami
|
Hazrat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ahmad Kharaqani
|
Hazrat Abu Ali Farmadi Tusi
|
Hazrat Abu Ya’qub Yusuf al-Hamadani
|
Hazrat Khwajah ‘Abd al-Khaliq Ghujduwani
|
Hazrat Mawlana ‘Arif Riwgari
|
Hazrat Khwajah Mahmud Abu al-Khayr Anjir Faghnawi
|
Hazrat ‘Azizan ‘Ali Ramitani
|
Hazrat Mawlana Muhammad Baba Sammasi
|
Hazrat Sayyid Amir Kulal
|
Hazrat Khwaja Muhammad Baha’uddin Shah Naqshband
Hazrat ‘Ali ibn Abu Talib
|
Hazrat Hasan Basri
|
Hazrat Abu al-Fadl ‘Abd al-Wahid ibn Zayd
|
Hazrat Abu al-Fayd Fudayl Ibn Iyad
|
Hazrat Ibrahim ibn Adham Balkhi
|
Hazrat Khwajah Sadiduddin Hudhayfa Mar’ashi
|
Hazrat Khwajah Aminuddin Abu Hubayrah Basri
|
Hazrat Khwajah Mamshad ‘Ulw Dinawri
|
Hazrat Khwajah Abu-Ishaq Shami Chishti
|
Hazrat Khwajah Abu Ahmad Abdal Chishti
|
Hazrat Khwajah Abu Muhammad ibn Abu Ahmad
|
Hazrat Khwajah Abu-Yusuf Chishti
|
Hazrat Muhammad Mawdud Chishti
|
Hazrat Hajji Sharif Zindani
|
Hazrat Khwajah ‘Uthman Harvani
|
Hazrat Khwaja Mu’inuddin Chishti
|
Hazrat Qutbuddin Bakhtiyar Kaki
|
Hazrat Fariduddin Mas’ud Ganj-i Shakar
|
Hazrat Khwajah Nizamuddin Awliya’
|
Hazrat Nasiruddin Chiragh-i Delhi
|
Hazrat Kamaluddin ‘Allama
|
Hazrat Sirajuddin
|
Hazrat ‘Ilmuddin
|
Hazrat Mahmud
|
Hazrat Jamaluddin
|
Hazrat Hasan
|
Hazrat Muhammad
|
Hazrat Muhammad Yahya Madani
|
Hazrat Mawlana Kalimullah Jahanabadi
|
Hazrat Mawlana Nizamuddin
|
Hazrat Mawlana Fakhruddin
|
Hazrat Mawlana Shah Niyaz Ahmad
|
Hazrat Mawlana Shaykh Miskin
|
Hazrat Mawlana Nijabet ‘Ali Shah
|
Hazrat Abu-Hamid Karim Bakhsh
Hazrat ‘Ali ibn Abu Talib
|
Hazrat Imam al-Hasan
|
Hazrat Shaykh Abu Muhammad Jabir
|
Hazrat Shaykh Sa’id Qirwani
|
Hazrat Shaykh Fatih Mas’udi
|
Hazrat Shaykh Abu Muhammad Saa’d
|
Hazrat Shaykh Abu Muhammad Sa’id
|
Hazrat Shaykh Abu al-Qasim Mirwani
|
Hazrat Shaykh Abu Is’haq Ibrahim Basri
|
Hazrat Shaykh Zaynuddin Mahmud Qazwini
|
Hazrat Shaykh Shamsuddin
|
Hazrat Shaykh Tajuddin
|
Hazrat Shaykh Abu al-Hasan Ali
|
Hazrat Shaykh Fakhruddin
|
Hazrat Shaykh Taqiuddin Sufi
|
Hazrat Shaykh Abd ar-Rahman Madani
|
Hazrat Shaykh ‘Abd as-Salam ibn Mashish
|
Hazrat Shaykh Nuruddin Abu al-Hasan Shadhili
uwaysi
connection
Hazrat ‘Ali ibn Abu Talib
|
Hazrat Imam Husayn
|
Hazrat Imam ‘Ali Zayn al-‘Abidin
|
Hazrat Imam Muhammad Baqir
|
Hazrat Imam Ja’far as-Sadiq
|
Hazrat Imam Musa al-Kazim
|
Hazrat Imam Ali Rida ibn Musa al-Kazim
|
Hazrat Ma’ruf Karkhi
|
Hazrat Sari Saqati
|
Hazrat Junayd Baghdadi
|
Hazrat Shaykh Abu Bakr Shibli
|
Hazrat Shaykh ‘Abd al-‘Aziz Tamimi
|
Hazrat Abu al-Fadl ‘Abd al-Wahid Tamimi
|
Hazrat Abu al-Farah Tartusi
|
Hazrat Abu al-Hasan Farshi
|
Hazrat Abu Sa’id al-Mubarak Mukharrami
|
Hazrat Shaykh ‘Abd al-Qadir Jilani
uwaysi
connection

Hazrat Khwajah ‘Ala’uddin al-Attar
|
Hazrat Mawlana Ya’qub al-Charkhi
|
Hazrat Khwajah ‘Ubaydullah Ahrar
|
Hazrat Mawlana Muhammad az-Zahid Wakhshi
|
Hazrat Mawlana Darwish Muhammad
|
Hazrat Mawlana Muhammad Khwajah Amkanagi
|
Hazrat Khwajah Muhammad Baqibillah
|
Hazrat Imam Rabbani Shaykh Ahmad Faruqi Sirhindi
Mujaddidi
Hazrat Adam Banuri
|
Hazrat Sayyid Abdullah Akbarabadi
|
Hazrat Shah ‘Abd ar-Rahim
|
Hazrat Shah Waliullah
|
Hazrat Shah ‘Abd al-Aziz
|
Hazrat Sayyid Ahmad Shahid
|
Hazrat Sufi Nur Muhammad
|
Hazrat Sufi Fateh ‘Ali Uwaysi
|
Hazrat Mawlana Ghulam Salmani
uwaysi
connection

nota: Ułajs al-Karani był współczesny Prorokowi Muhammadowi. Chociaż obaj nigdy nie spotkali się fizycznie, Ułajsowie otrzymali nauki i przekazy od Proroka, a istnieją różne wypowiedzi Proroka, które o tym świadczą. (np. Sahih Muslim, c. 55). W sufizmie termin ułajsi jest używany do opisania duchowego połączenia, dzięki któremu uczeń otrzymuje instrukcje od zmarłego Szejka (lub, w niektórych przypadkach, Proroka Muhammada).

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Hazrat Azad Rasool (r.a.)

Następny artykuł

W stronę serca

Powiązane posty
Czytaj więcej

Hazrat Sajjid Abdul Bari Szach (r.a.)

Hazrat Sajjid Abdul Bari Szach (r.a.) był wielkim świętym i prawdziwie uniwersalną istotą (insan-i-kamil). Z biegiem czasu jego znaczenie i jego wkład w myśli i działanie sufickie są coraz bardziej uznawane na całym świecie. Hazrat Sajjid Abdul Bari Szach (r.a.)…
Czytaj więcej

Zakon Nakszbandi

Bractwo Nakszbandi wywodzi się z silsili Hodżagan, który pierwotnie rozwinął się w Turkiestanie. Najbardziej znanymi szajchami Hodżaganu byli Hodża Ahmed Jasawi (r.a.) (zm. około 1167 r. p.e.), pochodzący z Sayram w Kazachstanie i Hodża ‘Abdul al-Haliq Ghudżdawani z Buchary (r.a.)…
Czytaj więcej

Zakon Kadiri

Szajch Abd al-Kadir Dżilani, urodzony w 1077 roku w Dżilan w Iranie, opanował naukowe dyscypliny islamu, zanim poświęcił się wyrzeczeniom i studiom duchowym jako młody człowiek. Ostatecznie osiadł w Bagdadzie (ówczesnej stolicy świata muzułmańskiego), gdzie jego wykłady rutynowo przyciągały tysiące…
Czytaj więcej

Hazrat Hamid Hasan Alawi (r.a.)

Hazrat Hafiz Hamid Hasan (r.a.) urodził się w latach 1871-72 w Azamgarh. Jego ojcem był Mian Karim Bakhsz (r.a.), uczeń szajcha Cziszti Mawlany Nidżabeta Ali Szacha (r.a.). Jego matka również była duchowo usposobiona i muridą tego samego nauczyciela. Ostatecznie Mian…