School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Zagadnienia globalne

Podejście sufizmu ma związek zarówno ze współczesnym społeczeństwem, jak i zagadnieniami, które będą miały wpływ na przyszłość ludzkości. Wszystkie zagadnienia dotyczące spraw danej społeczności, różnorodności kulturowej, ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej i rozwiązywania konfliktów są zawarte w naukach islamu. W przeszłości różni suficcy mistrzowie rozmyślali nad tymi kwestiami. Dziś ci, którzy praktykują sufizm, wykorzystują swoją wiedzę tasawwuf w dziedzinach tak zróżnicowanych jak edukacja, terapia, wychowanie dzieci, nauka i technologia czy komunikacja międzykulturowa.

Jednak największym narzędziem sufizmu w działaniach na rzecz wspomnianych zagadnień globalnych nie jest tradycja społecznej aktywności. Jak już wcześniej powiedziałem, uczeń na drodze sufich postrzega służenie innym jako środek, a nie cel i zakończenie swojej podróży. Praca zewnętrzna nie może rozwiązać problemów, jakie dręczą ludzkość, ponieważ źródła tych problemów leżą w ludzkich sercach. Próba uporania się z problemem wyłącznie na jego poziomie może się powieść, choć najczęściej jednak się nie udaje. Musimy zatem spojrzeć poza zewnętrzność, zajrzeć w ludzkie serca, w szczególności we własne. Jeśli serce człowieka jest szlachetne, a jego uczucia subtelne i oświecone, wówczas taka osoba nie będzie ciężarem dla świata. Nie będzie wywoływać globalnych problemów, lecz przyczyni się do ich rozwiązania. Jeśli więcej ludzi podjęłoby się z pełną świadomością pracy nad oświeceniem swoich serc, wówczas każdy z nich swoim życiem pokazałby, jak znaleźć odpowiedź na globalne potrzeby człowieka. Gdyby sufi byli uczestnikami konferencji oraz wchodzili w skład komitetów i rad, świat nie znalazłby się w stanie, w jakim jest obecnie!

Oddanie się praktyce sufickiej prowadzi do stania się bardziej zintegrowaną i przemienioną istotą ludzką. Tylko taki człowiek może przynieść pożytek swojej społeczności i całemu społeczeństwu. Istnieje paląca potrzeba, aby pojawili się ludzie, którzy wypełniając swoje obowiązki w świecie, są jednocześnie wewnętrznie skupieni i oczyszczeni. Współczesne społeczeństwa potrzebują jednostek, których działania wypływają z serca oczyszczonego i kochającego.

Nikt nie potrafi zmienić świata samodzielnie. Każdy człowiek może jednak zmienić siebie i wpływać na innych, aby czynili podobnie. Sufzm nie jest, ani nigdy nie był, masowym ruchem. Zawsze działa na poziomie indywidualnym i próbuje zapalić światełko w ciemności. Dzięki temu sufizm przynosi konkretny plon społeczeństwu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej społeczeństwa potrzebują owoców z takich zbiorów.

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Rozwój historyczny

Następny artykuł

Sufizm a przyszłość ludzkości

Powiązane posty
Czytaj więcej

Nauki sufickie

Zgodnie z naukami sufich ścieżka doświadczenia Boskiej Obecności zaczyna się w nas samych. Powiedziane jest, iż ten, kto poznaje siebie, ten również poznaje swego Pana. Bog jest obecny, ale człowiek nie może widzieć Najwyższego, ponieważ zasłony niewiedzy zakrywają jego oczy,…
Czytaj więcej

Jakie są źródła sufizmu

Orientaliści wyrażali różnorodne opinie dotyczące początków sufizmu. Niektórzy autorzy argumentują, iż wpływ na sufizm miała grecka filozofia. Aby podtrzymać te teorie, profesor R. A. Nicholson z Cambridge cytuje podobieństwa między pracami sufich i greckich filozofów. Inni autorzy twierdzili, że sufizm…
Czytaj więcej

Czym jest sufizm (tasawwuf)?

Tęsknotą za mistycyzmem – pragnieniem doświadczenia czegoś, co wychodzi poza materialny świat, poznaniem i powrotem do duchowej Esencji lub Prawdy. To cechy, które są wrodzone każdemu człowiekowi, niezależnie od jego/jej religii. Ludzie przepojeni są tą tęsknotą w rożnym stopniu. Niektórzy…
Czytaj więcej

Rozwój historyczny

Chociaż sufizm zawsze był związany z duchowym wymiarem islamu, określenie „sufizm” wydaje się być w użyciu dopiero po wielu latach od powstania islamu. Jaka zatem jest jego historia? W każdym czasie i miejscu istnieli ludzie, których głęboka tęsknota i wewnętrzny…