School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Jakie są źródła sufizmu

Orientaliści wyrażali różnorodne opinie dotyczące początków sufizmu. Niektórzy autorzy argumentują, iż wpływ na sufizm miała grecka filozofia. Aby podtrzymać te teorie, profesor R. A. Nicholson z Cambridge cytuje podobieństwa między pracami sufich i greckich filozofów. Inni autorzy twierdzili, że sufizm pochodzi z wedanty czy buddyzmu. Moim zdaniem wszystkie te teorie są błędne. Chociaż niektóre założenia tych nauk są podobne, jednak podobieństwa nie są dowodem na to, że jeden nurt wywodzi się z drugiego.

Profesor Louis Massignon, czołowy francuski badacz muzułmańskiego mistycyzmu, po wielu latach szerokich studiów nad tematem doszedł do wniosku, że sufizm wywodzi się ze Świętego Koranu i tradycji proroka Muhammada (s.a.w.s.) i jego idee nie były zaczerpnięte z zewnątrz, ale powstały w samym islamie.

Hinduski uczony Szach Waliallah (r.a.) (zm.1762) zauważył, że metody przyjmowane przez różnorodne sufickie bractwa były dostosowane do naturalnych potrzeb ludzi na obszarach, gdzie bractwa powstawały. Szajchowie mogli czasem sięgać do pewnych aspektów innych religii czy systemów, szczególnie tam, gdzie tradycyjne zwyczaje i obrzędy były tak mocno zakorzenione, iż stawały się nienaruszalne. Ale nie powinniśmy wczytywać się za bardzo w powierzchowne podobieństwa. Suficki student zagłębiony w medytacji wygląda prawie tak samo jak medytujący jogin, jednak różnią się od siebie znacząco pod względem metod i celów.

Patrząc na to z innej płaszczyzny, pytanie, który mistycyzm pochodzi z jakiego źródła, jest kwestią akademicką. Mistyczny impuls istnieje w każdej ludzkiej duszy. Pewne prawdy znalazły swój wyraz w każdym kraju, języku, w każdej religii i nie jest tak dlatego, że społeczności pożyczały te zasady jedne od drugich, ale dlatego, iż Bóg stworzył w nas wrodzoną tęsknotę poznania Boskości. W ludzkiej naturze leży potrzeba zwrócenia się ku duchowemu doskonaleniu i naukom.

Jeśli pewne pojęcia i praktyki sufickie można również odnaleźć w chrześcijaństwie, judaizmie, hinduizmie, buddyzmie i w innych tradycjach, nie oznacza to, iż nie są one bardziej islamskie niż niechrześcijańskie, niejudaistyczne, niehinduistyczne czy niebuddyjskie. Wszystkie religie roszczą sobie do nich uzasadnione prawo, ponieważ wszystkie one są odbiciem kondycji ludzkiej. Ci, którzy nie są w stanie tego pojąć i nalegają na znajdowanie zewnętrznych źródeł sufizmu w innych duchowych tradycjach, nie zauważają unikalności każdego dzieła ludzkiego, odkrycia i jedności, jaka leży u podstaw całego stworzenia.

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Nauki sufickie

Następny artykuł

Rozwój historyczny

Powiązane posty
Czytaj więcej

Zagadnienia globalne

Podejście sufizmu ma związek zarówno ze współczesnym społeczeństwem, jak i zagadnieniami, które będą miały wpływ na przyszłość ludzkości. Wszystkie zagadnienia dotyczące spraw danej społeczności, różnorodności kulturowej, ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej i rozwiązywania konfliktów są zawarte w naukach islamu. W przeszłości…
Czytaj więcej

Sufizm a przyszłość ludzkości

Aby odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierza ludzkość, powinniśmy rozważyć, jak znaleźliśmy się w miejscu, w którym jesteśmy obecnie. W historii każda nacja wierzyła w siłę wyższą, do której człowiek mógł się zwrócić o pomoc w sytuacji życiowych prob. Sposoby, w…
Czytaj więcej

Czym jest sufizm (tasawwuf)?

Tęsknotą za mistycyzmem – pragnieniem doświadczenia czegoś, co wychodzi poza materialny świat, poznaniem i powrotem do duchowej Esencji lub Prawdy. To cechy, które są wrodzone każdemu człowiekowi, niezależnie od jego/jej religii. Ludzie przepojeni są tą tęsknotą w rożnym stopniu. Niektórzy…
Czytaj więcej

Nauki sufickie

Zgodnie z naukami sufich ścieżka doświadczenia Boskiej Obecności zaczyna się w nas samych. Powiedziane jest, iż ten, kto poznaje siebie, ten również poznaje swego Pana. Bog jest obecny, ale człowiek nie może widzieć Najwyższego, ponieważ zasłony niewiedzy zakrywają jego oczy,…