School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Wspominanie Boga (zikr)

Mistrzowie suficcy podkreślali znaczenie zikru, ponieważ umacnia on przekonanie, wiedzę i wiarę poszukującego poprzez skupianie jego uwagi na Bogu. Jednym z podstawowych nakazów Boga jest wykonywanie zikru tak często, jak tylko jest to możliwe, aż osiągnie się stałą świadomość Boskiej Obecności. Bóg objawił Mojżeszowi: „Zaprawdę Ja, jedynie Ja jestem Bogiem, nie ma bóstwa prócz Mnie. Dlatego czcij tylko Mnie i pozostań stały w modlitwie, tak abyś mnie pamiętał!”(Koran 20:14). Ten nakaz zikru rozszerzył się na wszystkie generacje, choć formy zikru były rożne zależnie od czasu i miejsca.

Towarzysze (R.A.) Proroka Muhammada nie wykonywali zikru jako formalnej techniki, ponieważ jedno spojrzenie Proroka (pokój z nim) mogło podnieść świadomość człowieka. Kiedy po śmierci Proroka skompilowano nauki muzułmańskie, osoby, które szukały stanu pamiętania podobnego do tego, jaki osiągnęli towarzysze, znalazły w zikrze istotny środek. Wyznaczyli zikr jako podstawową praktykę sufizmu i zaczęli identyfikować najskuteczniejsze sposoby jej wykonywania.

Zikr może być recytowany dżalli (na głos) lub hafi (cicho w sercu). Niektóre tariki podkreślają to pierwsze, podczas gdy inne podkreślają to drugie. Oba rodzaje dhikr oferują te same korzyści. Różnią się tylko techniką. Obie formy znajdują również usprawiedliwienie w przewodnictwie proroka Muhammada. Niektóre zakony wykonują zikr stojąc, niektóre siedząc w określonej pozycji, a niektóre podczas ruchu. Szejkowie wprowadzili te odmiany, aby zintensyfikować zikr.

Poprzez zikr, mistrzowie suficcy instruują uczniów, aby oczyścili swoje serca i dusze. Rolą szejka jest prowadzenie poszukujących do pierwotnej pamięci; aby umożliwić im ciągłe i spontaniczne uświadomienie sobie Boskiej Obecności w fizycznych, mentalnych i emocjonalnych aspektach życia, w sferze zewnętrznej i wewnętrznej.

Wspominanie Boga w codziennym życiu jest cenniejsze niż sporadyczne urządzanie pokazu pobożności. Zikr nie jest ceremonią, a sam w sobie winien być celem naszego życia. Człowiek, który wspomina Boga, odnajduje szczęście, ten zaś, który go nie wspomina, będzie nosił w sobie pustkę. Zapomnienie jest siłą, która zamienia drzewo w kamień. I odwrotnie, dzięki zikrowi uczeń doświadcza miłosierdzia Boga i aniołów, czystości ducha i piękna duszy. Cały proces staje się łatwy i poszukujący zbliża się ku Najwyższemu, gdyż Bóg powiedział: „Pamiętaj o Mnie, a ja będę pamiętać o tobie,” (Koran 2:152).

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Medytacja (murakaba)

Następny artykuł

Realizacja na ścieżce

Powiązane posty
Czytaj więcej

Duchowe powinowactwo (nisbat)

Słowo nisbat w języku arabskim oznacza powinowactwo lub związek między dwojgiem ludzi. W terminologii sufickiej jest to powinowactwo, które rozwija się między Bogiem a istotami ludzkimi. Istotą sufizmu jest to, że dana osoba powinna rozwinąć jakąś cechę lub cnotę do…
Czytaj więcej

Subtelne ośrodki świadomości

Ogólnie uważa się, iż ciało ludzkie ma jeden ośrodek świadomości: umysł lub mózg. Ale sufi , dzięki swoim duchowym doświadczeniom, odkryli dodatkowe ośrodki percepcji lub wewnętrzne zmysły, które nazwali lata’if (l.p. latifa). W oparciu o intuicyjny wgląd (kaszf ) uznali,…
Czytaj więcej

Medytacja (murakaba)

Wiekowe doświadczenia pokazują, że medytacja prowadzi do wszystkich etapów doskonałości. Z tego powodu, choć szajchowie naszego bractwa również praktykują zikr (recytacje przywołujące pamiętanie Boga) i darud (suplikacje o błogosławieństwo dla Proroka (s.a.w.s.)), murakaba jest najważniejszym komponentem wewnętrznej pracy duchowej. Początki…
Czytaj więcej

Duchowy przekaz (tawadżdżuh)

Wielu uczonych uważa trzy uściski anioła Gabriela podczas pierwszego objawienia prorokowi (s.) za formę przekazu. Możemy wywnioskować, że wiedza, którą Gabriel (as) przyniósł od Boga, zaczęła się od przekazania. Prorok (s.) był w jaskini Hira, kiedy Gabriel (as) przyszedł i…