School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Subtelne ośrodki świadomości

Ogólnie uważa się, iż ciało ludzkie ma jeden ośrodek świadomości: umysł lub mózg. Ale sufi , dzięki swoim duchowym doświadczeniom, odkryli dodatkowe ośrodki percepcji lub wewnętrzne zmysły, które nazwali lata’if (l.p. latifa). W oparciu o intuicyjny wgląd (kaszf ) uznali, iż istnieje dziesięć takich lata’if.

Początki lata’if są odbiciem początku całego wszechświata. Według szajcha Ahmada Faruki Sirhindiego (r.a.) (zm.1624), hinduskiego mistrza, od którego wywodzi się rodowód ścieżki Mudżaddidijja, Bóg stworzył wszechświat w dwóch etapach. Najpierw był alam al-amr (świat Boskiego nakazu), który wyłonił się zaraz po tym, jak Bóg powiedział: „Niech się stanie!” Wówczas Bóg stworzył alam al-halk (świat stworzenia) poprzez proces ewolucji, który trwał wiele lat. Po alamal-halk Bóg stworzył ludzką istotę i pobłogosławił ją określonymi wewnętrznymi zdolnościami lub punktami światła: lata’if. Pięć z nich, to jest nafs (jaźń), bad (powietrze), nar (ogień), ma (woda) i hak (ziemia), należało do świata stworzenia. Pozostałe pięć – kalb (serce), ruh (duch), sirr (tajemny), hafi (ukryty), ahfa (głęboko ukryty) – były częścią świata Boskiego nakazu.

Początkowo lata’if cechowały się światłem. Kiedy jednak Bóg połączył je z ciałem, światło zaczęło być filtrowane przez wpływy fizycznego świata, w tym również przez ludzką tendencję do utożsamiania się ze światem materialnym. Zaciemnienie naszej naturalnej wewnętrznej promienistości jest wyrażone w Koranie: „Stworzyliśmy człowieka w najpiękniejszej postaci. Potem uczyniliśmy go znowu najniższym wśród tych, którzy są na dole z wyjątkiem tych,, którzy wierzą i czynią dobre uczynki, ponieważ będą mieli niezawodną nagrodę. (Koran 95:4-6). Poprzez praktyki, które polegają na koncentracji na lata’if, aspirant na ścieżce sufickiej jest w stanie użyć ich jako środka do uzyskania większej świadomości Boskiej Obecności. Im bardziej poszukujący rozwija swoje możliwości, tym światło wiedzy jest mniej zaćmione.

Podobnie jak pamięć, lata’if to zdolności, których możemy doświadczyć, ale trudno je wyjaśnić. Jak zdefiniujemy pamięć? Można powiedzieć, iż zamieszkuje w mózgu, a nawet opisać ją od strony fizjologicznej, jednak te opisy nie są w stanie oddać jej całokształtu. Czasem człowiek może utracić pamięć na skutek urazu mózgu. Wtedy bardziej niż poprzednio staje się świadomy jej istoty, ale nie jest w stanie tego wyjaśnić. Podobnie lata’if nie mogą być adekwatnie opisane słowami, dopiero kiedy człowiek ich doświadcza, zaczyna rozumieć.

Poszczególne bractwa sufickie utożsamiały lata’if z rożnymi miejscami w ciele. Ścieżka Nakszbandi Mudżaddidi umiejscawia pięć ośrodków świata Boskiego nakazu w okolicach klatki piersiowej. Serce (kalb) umieszczone jest po lewej stronie ciała, dwa cale poniżej piersi. Duch (ruh) – analogicznie po prawej stronie. Ośrodek znany jako tajemny (sir) znajduje się powyżej ośrodka kalb. Ukryty (hafi) jest nad ośrodkiem ruh, zaś najgłębiej ukryty znajduje się na środku piersi, między sercem a duchem. Szajchowie Nakszbandi Mudżaddidi prowadzili duchowego podróżnika (salik) tak, aby mógł rozświetlić lata’if jeden po drugim. Osiąga się to zwykle poprzez medytację (murakaba). Siedząc, uczeń wyraża intencję (nija) i kieruje się ku konkretnemu ośrodkowi. Najpierw skupia się na sercu (kalb), potem w odpowiedniej kolejności na innych lata’if świata Boskiego nakazu: duch, tajemny, ukryty i głęboko ukryty (ruh, sir, hafii ahfa). Kiedy wszystkie ośrodki są już rozświetlone, student kieruje się ku lata’if, związanym ze światem stworzenia (alam alhalk).

Z wszystkich ośrodków związanych ze światem stworzenia jedynie jaźń, czyli nafs uważany jest za ten, który łączy się z konkretnym punktem na ciele. Znajduje się on pośrodku czoła i jest pierwszym latifa świata stworzenia, który student musi udoskonalić, ponieważ jest on uważany za całkowitą sumę pozostałych czterech. Po koncentracji na ośrodku jaźni uczeń kieruje swoją uwagę na cztery żywioły, z których składa się ludzkie ciało –powietrze, ogień, wodę i ziemię (bad, nar, ma, hak). Kiedy te zostaną napełnione światłem, każdy por na naszym ciele staje się rozświetlony i zaczyna wspominać Boga.

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Wprowadzenie do praktyk

Następny artykuł

Tam, gdzie inni kończą, jest nasz początek (indiradż an-nihajat fi ’l-bidajat)

Powiązane posty
Czytaj więcej

Realizacja na ścieżce

Badania tych, którzy podróżują ścieżką suficką, są praktyczne i osobiste, a nie teoretyczne, a wynikające z nich realizacje są trudne do przekazania słowami. Wśród pierwszych rzeczy, które uczeń sobie uzmysławia, to jest świadomość wymiaru transcendentalnego. Dostrzegając aspekty wszechświata, które są…
Czytaj więcej

Wspominanie Boga (zikr)

Mistrzowie suficcy podkreślali znaczenie zikru, ponieważ umacnia on przekonanie, wiedzę i wiarę poszukującego poprzez skupianie jego uwagi na Bogu. Jednym z podstawowych nakazów Boga jest wykonywanie zikru tak często, jak tylko jest to możliwe, aż osiągnie się stałą świadomość Boskiej…
Czytaj więcej

Medytacja (murakaba)

Wiekowe doświadczenia pokazują, że medytacja prowadzi do wszystkich etapów doskonałości. Z tego powodu, choć szajchowie naszego bractwa również praktykują zikr (recytacje przywołujące pamiętanie Boga) i darud (suplikacje o błogosławieństwo dla Proroka (s.a.w.s.)), murakaba jest najważniejszym komponentem wewnętrznej pracy duchowej. Początki…