School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Duchowy przekaz (tawadżdżuh)

Wielu uczonych uważa trzy uściski anioła Gabriela podczas pierwszego objawienia prorokowi (s.) za formę przekazu. Możemy wywnioskować, że wiedza, którą Gabriel (as) przyniósł od Boga, zaczęła się od przekazania. Prorok (s.) był w jaskini Hira, kiedy Gabriel (as) przyszedł i poprosił go o recytowanie. Powiedział: “Nie mogę recytować”. Gabriel (as) objął Proroka (S), a następnie przycisnął Proroka (S) do niego, oświadczając: “Recytuj”. Prorok (s.) odpowiedział: “Nie mogę”. Po raz trzeci Gabriel (as) objął Proroka (s.) i powiedział: “Recytuj”. Następnie Prorok (s.) recytował przesłanie Boga (Koran 96:1-5): “Recytuj w imieniu swojego Podtrzymującego, który stworzył. Stworzył człowieka z embrionu. Recytuj! Wasz Pan jest najbardziej Hojny. Nauczał Piórem, ucząc ludzi tego, czego nie wiedzieli.”

Według hadisu, pewnego dnia Prorok (S) trzymał rękę Hazrata Umara (R). ‘Umar rzekł do niego: “O Apostole Allaha! Jesteś mi droższy niż wszystko poza moją własną duszą”. Prorok (S) powiedział: “Nie, przez Tego, w którego ręku jest moja dusza, [nie będziesz miał całkowitej wiary], dopóki nie będę ci droższy niż twoja własna dusza”. Wtedy Hazrat ‘Umar (R) powiedział do niego: “Jednak teraz na Boga jesteś mi droższy niż moja własna dusza”. Prorok (S) powiedział: “Teraz, o ‘Umarze, [teraz jesteś wierzący]”. Było to bez wątpienia wynikiem transmisji.

Następujący incydent został przekazany przez Hazrata Ubayy bin Ka’ba (R). “Kiedy byłem w meczecie, wszedł mężczyzna i zaczął odmawiać swoje modlitwy. Recytował Święty Koran w sposób, który wydawał mi się niepoprawny. Potem przyszedł inny człowiek i recytował Święty Koran w jeszcze inny sposób. Poszedłem do Proroka (s.) i opowiedziałem mu, jak ci ludzie recytowali Koran. Prorok (s.) poprosił obu mężczyzn o recytowanie Świętego Koranu i zrobili to. Prorok (s.) powiedział wtedy, że obaj mieli rację. Moje serce było wypełnione złymi wątpliwościami, które były jeszcze silniejsze niż w okresie ignorancji (dżahilijja). Kiedy Prorok (s.) zobaczył mój stan, uderzył mnie ręką w pierś. Zacząłem się obficie pocić, a mój stan strachu i podziwu był taki, że czułem, że widzę Boga.

Oprócz tych przykładów istnieje wiele innych przypadków, które można przytoczyć jako dowód efektów duchowego przekazu. Prawdą jest jednak, że duchowy przekaz i duchowe powinowactwo nie są prawdziwym źródłem efektu: Bóg powiedział (do Muhammada (saws)), że nie prowadzisz tych, których lubisz, ale Bóg prowadzi tych, których zechce. (Koran 28:56). Osiągnięcie ostatecznego celu nie jest możliwe bez Bożej łaski, ale dzięki przewodnictwu, podążaniu za sunną, towarzystwem i duchową uwagą świętych, szejków i ich zastępców, nie jest to niemożliwe.

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Tam, gdzie inni kończą, jest nasz początek (indiradż an-nihajat fi ’l-bidajat)

Następny artykuł

Duchowe powinowactwo (nisbat)

Powiązane posty
Czytaj więcej

Subtelne ośrodki świadomości

Ogólnie uważa się, iż ciało ludzkie ma jeden ośrodek świadomości: umysł lub mózg. Ale sufi , dzięki swoim duchowym doświadczeniom, odkryli dodatkowe ośrodki percepcji lub wewnętrzne zmysły, które nazwali lata’if (l.p. latifa). W oparciu o intuicyjny wgląd (kaszf ) uznali,…
Czytaj więcej

Duchowe powinowactwo (nisbat)

Słowo nisbat w języku arabskim oznacza powinowactwo lub związek między dwojgiem ludzi. W terminologii sufickiej jest to powinowactwo, które rozwija się między Bogiem a istotami ludzkimi. Istotą sufizmu jest to, że dana osoba powinna rozwinąć jakąś cechę lub cnotę do…
Czytaj więcej

Realizacja na ścieżce

Badania tych, którzy podróżują ścieżką suficką, są praktyczne i osobiste, a nie teoretyczne, a wynikające z nich realizacje są trudne do przekazania słowami. Wśród pierwszych rzeczy, które uczeń sobie uzmysławia, to jest świadomość wymiaru transcendentalnego. Dostrzegając aspekty wszechświata, które są…
Czytaj więcej

Wspominanie Boga (zikr)

Mistrzowie suficcy podkreślali znaczenie zikru, ponieważ umacnia on przekonanie, wiedzę i wiarę poszukującego poprzez skupianie jego uwagi na Bogu. Jednym z podstawowych nakazów Boga jest wykonywanie zikru tak często, jak tylko jest to możliwe, aż osiągnie się stałą świadomość Boskiej…