School of Sufi Teaching

Szkoła Nauk Sufich

Praktyki Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri, Szazili

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Duchowe powinowactwo (nisbat)

Słowo nisbat w języku arabskim oznacza powinowactwo lub związek między dwojgiem ludzi. W terminologii sufickiej jest to powinowactwo, które rozwija się między Bogiem a istotami ludzkimi. Istotą sufizmu jest to, że dana osoba powinna rozwinąć jakąś cechę lub cnotę do takiego stopnia, że powinna ona całkowicie przeniknąć jej istotę.

Kiedy taka cecha staje się istotną częścią czyjejś istoty, można ją nazwać duchowym powinowactwem. Cele poszukiwań sufickich jest osiągnięcie tego duchowego pokrewieństwa.

Istnieje wiele różnych rodzajów powinowactwa: powinowactwo do robienia tego, co piękne, powinowactwo czystości, powinowactwo intensywnej miłości, powinowactwo duchowej ekstazy, powinowactwo jedności, powinowactwo pokoju i powinowactwo pamięci między innymi.

Nie byłoby jednak poprawne zakładanie, że te powinowactwo można uzyskać jedynie poprzez praktyki sufickie. Ćwiczenia są tylko środkiem do ich osiągnięcia. W rzeczywistości są to dary Boże, którymi obdarza On kogokolwiek zechce, bez względu na duchowy rodowód. Pod tym względem stwierdzenie Hazrata Hodża Baha’uddina Nakszbanda (r.a.) jest najbardziej wyczerpujące.

Ktoś zapytał go o świętych z jego rodowodu, a on odpowiedział: “Nie dotarłem do Boga przez świętych z mojej linii. Pociągiem do Boga zostałem obdarzony i to właśnie zaprowadziło mnie do Boga.

Towarzysze (r.) i naśladowcy Proroka (s.), którzy przybyli później, uzyskiwali duchowe powinowactwo za pomocą różnych środków. Wytrwałość i regularność w wykonywaniu pięciu obowiązkowych codziennych modlitw, dobrowolnych modlitw, nieustanne uwielbianie Boga, odmawianie Świętego Koranu, wspominanie śmierci i strach przed Dniem Sądu prowadzą do tego, że jakość bliskości Boga zakorzenia się w ich sercach. Przez resztę życia strzegą tego pokrewieństwa, ponieważ jest to ta sama ścieżka, która przyszła od Proroka (s.) do szejków różnych ścieżek.

Total
0
Shares
Poprzedni artykuł

Duchowy przekaz (tawadżdżuh)

Następny artykuł

Medytacja (murakaba)

Powiązane posty
Czytaj więcej

Realizacja na ścieżce

Badania tych, którzy podróżują ścieżką suficką, są praktyczne i osobiste, a nie teoretyczne, a wynikające z nich realizacje są trudne do przekazania słowami. Wśród pierwszych rzeczy, które uczeń sobie uzmysławia, to jest świadomość wymiaru transcendentalnego. Dostrzegając aspekty wszechświata, które są…
Czytaj więcej

Wspominanie Boga (zikr)

Mistrzowie suficcy podkreślali znaczenie zikru, ponieważ umacnia on przekonanie, wiedzę i wiarę poszukującego poprzez skupianie jego uwagi na Bogu. Jednym z podstawowych nakazów Boga jest wykonywanie zikru tak często, jak tylko jest to możliwe, aż osiągnie się stałą świadomość Boskiej…
Czytaj więcej

Medytacja (murakaba)

Wiekowe doświadczenia pokazują, że medytacja prowadzi do wszystkich etapów doskonałości. Z tego powodu, choć szajchowie naszego bractwa również praktykują zikr (recytacje przywołujące pamiętanie Boga) i darud (suplikacje o błogosławieństwo dla Proroka (s.a.w.s.)), murakaba jest najważniejszym komponentem wewnętrznej pracy duchowej. Początki…