Month: Oktober 2020

4 posts

Ilmu Sufi

Matlamat Ilmu Sufi/Imu Tasawwuf/Ilmu Tariqat  adalah untuk membina  nilai murni yang suci seperti penyucian nafsu, penyucian hati,  akhlaq…