School of Sufi Teaching

Baca Lagi

Maklumat Untuk Dihubungi

Sekiranya ada berminat untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai Pusat Pengajian Ilmu Sufi di Singapura atau ingin  hadir menyertai sesi Muraqabah kami, sila hibungi kami melalui.…
Baca Lagi

Apa Yang Kami Sediakan – Amalan Muraqabah

Menurut Ahli Sufi, minda atau akal fikiran bukanlah satu-satunya pusat kesedaran dalam diri manusia kerana ada beberapa pusat-pusat halus lain yang juga berfungi sebagai pusat kesedaran yang…
Baca Lagi

Pusat Pengajian Kesufian

Pusat Pengajian Kesufian menawarkan amalan asas yang terdapat dalam 5 jalan Tariqat-Naqshbandi, Mujaddidi, Chishti, Qadiri and Shadhili – dengan penekanan yang khusus terdahap jalan Tariqat…
Baca Lagi

Ilmu Sufi

Matlamat Ilmu Sufi/Imu Tasawwuf/Ilmu Tariqat  adalah untuk membina  nilai murni yang suci seperti penyucian nafsu, penyucian hati,  akhlaq yang baik, sifat ihsan, pendekatkan…