School of Sufi Teaching

Сопуларды окутуу мектеби, Кыргызстан

Накшбанди, Мужаддиди, Чишти, Кадири жана Шадхили практикалары

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching.

A PayPal account is not mandatory, credit cards are accepted as well.

Amazon Smile
Select the School of Sufi Teaching as your charity on Amazon.

Amazon will donate 0.5% of any purchases you make to us, without any extra cost to you.

Wire transfer
Banker: HSBC UK
Address: 85 Lewisham High Street, Lewisham, London SE13 6BE
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
IBAN: GB47HBUK40031611397222
BIC: HBUKGB4140T

Байланыш

Менсингендик көз караштан арылтуу, жүрөктүн, моралдык жүрүм-турумдун тазаланышы, кыял-мүнөздүн сулуулугу (ихсан), Аллага жакындыгы, ички жан-дүйнөнүн тереңдиги (марифат), Аллага берилгендиги (фана), Аллахты таануу (бака), сыяктуу адам баласындагы жакшы сапаттарды өнүктүрүп – өстүрүүгө багытталган. Бир сөз менен айтканда Суфизмдин максаты – бул адамдагы жогорку гумандуулукту жана кулк – мүнөздү диний окуу аркылуу табуу болуп саналат.

Адамдын аң-сезиминде Динди кабыл алуунун башка дагы жогорку борборлору бар. Жүрөк анын эң башкысы болуп саналат. Жүрөк адам баласын тазалаган жана аны чагылдырган чыныгы күзгү катары роль ойнойт. Суфизм мектебинин башкы практикасында жүрөк баштаган баардык борборлор камтылган. Жүрөктү тазалоо жана активдүүлүгүн жогорулатуу менен, адам баласы өзүнүн сезе билүүсүн иш жүзөгө ашыра алат.

Total
0
Shares
Мурунку

Медитация практикасында