Суфизм окуу Мектебине Чакырабыз

Мектеп

Суфизм мектеби негизги 5 Накшбанди, Муджадидди, Чишти, Кадри жана Шадхили орден жөнүндө акысыз маалымат берет – өзгөчө Муджадидди басым жасайт. Бул мектеп 1975 – жылы Шейх Маулви Мухаммад Саид Хан (ра) макулдугу менен Шейх Хазрат Азад Расул (ра) тарабынан негизделген. 55 жылдык үзгүлтүксүз ишмердигинен кийин Шейх Хазрат Азад Расул (ра) 2006 жылы 7 ноябрда каза болгон. Бүгүнкү күндө окуу жай Суфизм мектеби деген атты Муджадидди алып жүрөт жана дүйнөнүн баардык бурчтарындагы өлкөлөрдө анын бөлүмдөрү иштейт жана көптөгөн студенттер ал жерде билим алууда: алсак Канада, Бразилия, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Австралия, Жаңы Зеландия, Бангладеш, Пакистан Польша, Улуу Британия, АКШ, Италия, Германия, Египет, Тунис, Эфиопия, Малайзия, Сингапур жана Оман.

Суфизм ордендеринде салтка ылайык баардык иштер уланууда. Хазраттын уулу жана анын орун басары Шейх Хамид Хасан бүгүнкү күндө Суфизм мектебине жетекчилик кылуу менен анын идеяларын ишке ашырып Суфизм жолунда багыт алгандарга демилге берип, жол көрсөтүүдө.

Мектептин негизги максаты – Ордендерди окутуунун тажрыйбасындагы Суфизмге багыт алгандарга чыныгы жардам көрсөтүп, динге жол ачуу болуп саналат.

Мектеп ар бир студенттен окуу жана практика учурунда медитация аркылуу өнүгүп – тазаланууну өтүнөт. Туруктуу жана акырындык менен өтүлгөн программанын жардамы менен окуучулардын жүрөктөрү барган сайын тазарып, дүйнө жана дүйнөнү жаратуучу менен байланышты сезе баштайт.

Бул тажрыйбалар Мухаммед пайгамбардын C.A сүннөттөрү менен ишке ашууда, жана Суфизм Шейхтеринин кылдаттык менен иштеп чыгышынын негизинде жаңыланып, коомго жараша өз алдынча таасирге ээ. Бул ордендик билим алууда мусулман болуу зарыл эмес. Бул мектептин өзгөчө касиети ушул билимдердин айрымдарын Чыгыштан Батышка алып келүүсүндө болуп турат.

Total
0
Shares
Мурунку

Суфизм

Кийинки

Медитация практикасында