School of Sufi Teaching

Сопуларды окутуу мектеби, Кыргызстан

Накшбанди, Мужаддиди, Чишти, Кадири жана Шадхили практикалары

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Мектеп

Суфизм мектеби негизги 5 Накшбанди, Муджадидди, Чишти, Кадри жана Шадхили орден жөнүндө акысыз маалымат берет – өзгөчө Муджадидди басым жасайт. Бул мектеп 1975 – жылы Шейх Маулви Мухаммад Саид Хан (ра) макулдугу менен Шейх Хазрат Азад Расул (ра) тарабынан негизделген. 55 жылдык үзгүлтүксүз ишмердигинен кийин Шейх Хазрат Азад Расул (ра) 2006 жылы 7 ноябрда каза болгон. Бүгүнкү күндө окуу жай Суфизм мектеби деген атты Муджадидди алып жүрөт жана дүйнөнүн баардык бурчтарындагы өлкөлөрдө анын бөлүмдөрү иштейт жана көптөгөн студенттер ал жерде билим алууда: алсак Канада, Бразилия, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Австралия, Жаңы Зеландия, Бангладеш, Пакистан Польша, Улуу Британия, АКШ, Италия, Германия, Египет, Тунис, Эфиопия, Малайзия, Сингапур жана Оман.

Суфизм ордендеринде салтка ылайык баардык иштер уланууда. Хазраттын уулу жана анын орун басары Шейх Хамид Хасан бүгүнкү күндө Суфизм мектебине жетекчилик кылуу менен анын идеяларын ишке ашырып Суфизм жолунда багыт алгандарга демилге берип, жол көрсөтүүдө.

Мектептин негизги максаты – Ордендерди окутуунун тажрыйбасындагы Суфизмге багыт алгандарга чыныгы жардам көрсөтүп, динге жол ачуу болуп саналат.

Мектеп ар бир студенттен окуу жана практика учурунда медитация аркылуу өнүгүп – тазаланууну өтүнөт. Туруктуу жана акырындык менен өтүлгөн программанын жардамы менен окуучулардын жүрөктөрү барган сайын тазарып, дүйнө жана дүйнөнү жаратуучу менен байланышты сезе баштайт.

Бул тажрыйбалар Мухаммед пайгамбардын C.A сүннөттөрү менен ишке ашууда, жана Суфизм Шейхтеринин кылдаттык менен иштеп чыгышынын негизинде жаңыланып, коомго жараша өз алдынча таасирге ээ. Бул ордендик билим алууда мусулман болуу зарыл эмес. Бул мектептин өзгөчө касиети ушул билимдердин айрымдарын Чыгыштан Батышка алып келүүсүндө болуп турат.

Total
0
Shares
Мурунку

Суфизм

Кийинки

Медитация практикасында