Суфизм окуу Мектебине Чакырабыз

Медитация практикасында

уфизм боюнча – акыл Адам баласындагы аң сезимдин негизги борбору болуп саналбайт, негизги орунда жүрөк турат.

Жүрөк – бул нурлануунун борбору болуп, кабылдоону түз кабыл ала алат. Бул жүрөктүн ойгонушуна жараша пайда болот.

Биздин Орденде Медитациянын өзгөчө түрү колдонулат (Муракаба). Биздин Медитация менен башка системадагы Медитациялардын ортосунда айырмачылыктар бар. Башка системаларда колдонулуп келгендей биз физикалык телолорду 1 точкага концентративдик энергиянын жардамы менен топтоого аракеттенбейбиз.

Биздин Ордендеги Медитациянын негизи – бул кандайдыр бир мөөнөткө, бул күнүмдүк турмуштан четке чыгарылып Кудайга болгон сыйынууну күчөтүү. Өтүлгөн 10 сабактан кийин, билим алуучулар Ислам принциптерин жана Мухаммад С.А. сүннөтүн кабыл алуу же кабыл албоо жөнүндө тандоо жасай алышат. Суфизмге келүүдө кээ бир студенттерге көптөгөн жылдар керек болсо, ал эми айрымдары аз эле убакыттын ичинде билимге ээ болот.

Жүрөккө болгон негизги Медитация тынч абалда 40-45 мүнөт өтөт. Биздин Медитацияны аткарууда өзгөчө ыкмалар колдонулбайт, бирок чыдамкайлык абалдагы адамга Аллахтын ырайымы төгүлөт.

Кээ бир физикалык жана жан-дүйнөлүк өзгөрүүлөр дароо эле сезилиши мүмкүн. Ошондой эле Медитациянын негизинде окуучуда күчөтүлгөн жеңилдик, канаагаттануулук, чыдамкайлык, жана көрөгөчтүк өсүү менен түшүнүк тереңделип өсөт. Чакан группадагы Медитация катышуучуларынын жума сайын жолугушуусу, окуучулардын деңгээлинин өсүшүнө жардам берет.

Үзгүлтүксүз тажрыйбадагы бул көнүгүүлөр адам баласына Жаратуучу менен болгон байланышты түзүүгө жардам берет.

Total
0
Shares
Мурунку

Мектеп

Кийинки

Байланыш