School of Sufi Teaching

Сопуларды окутуу мектеби, Кыргызстан

Накшбанди, Мужаддиди, Чишти, Кадири жана Шадхили практикалары

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

Медитация практикасында

уфизм боюнча – акыл Адам баласындагы аң сезимдин негизги борбору болуп саналбайт, негизги орунда жүрөк турат.

Жүрөк – бул нурлануунун борбору болуп, кабылдоону түз кабыл ала алат. Бул жүрөктүн ойгонушуна жараша пайда болот.

Биздин Орденде Медитациянын өзгөчө түрү колдонулат (Муракаба). Биздин Медитация менен башка системадагы Медитациялардын ортосунда айырмачылыктар бар. Башка системаларда колдонулуп келгендей биз физикалык телолорду 1 точкага концентративдик энергиянын жардамы менен топтоого аракеттенбейбиз.

Биздин Ордендеги Медитациянын негизи – бул кандайдыр бир мөөнөткө, бул күнүмдүк турмуштан четке чыгарылып Кудайга болгон сыйынууну күчөтүү. Өтүлгөн 10 сабактан кийин, билим алуучулар Ислам принциптерин жана Мухаммад С.А. сүннөтүн кабыл алуу же кабыл албоо жөнүндө тандоо жасай алышат. Суфизмге келүүдө кээ бир студенттерге көптөгөн жылдар керек болсо, ал эми айрымдары аз эле убакыттын ичинде билимге ээ болот.

Жүрөккө болгон негизги Медитация тынч абалда 40-45 мүнөт өтөт. Биздин Медитацияны аткарууда өзгөчө ыкмалар колдонулбайт, бирок чыдамкайлык абалдагы адамга Аллахтын ырайымы төгүлөт.

Кээ бир физикалык жана жан-дүйнөлүк өзгөрүүлөр дароо эле сезилиши мүмкүн. Ошондой эле Медитациянын негизинде окуучуда күчөтүлгөн жеңилдик, канаагаттануулук, чыдамкайлык, жана көрөгөчтүк өсүү менен түшүнүк тереңделип өсөт. Чакан группадагы Медитация катышуучуларынын жума сайын жолугушуусу, окуучулардын деңгээлинин өсүшүнө жардам берет.

Үзгүлтүксүз тажрыйбадагы бул көнүгүүлөр адам баласына Жаратуучу менен болгон байланышты түзүүгө жардам берет.

Total
0
Shares
Мурунку

Мектеп

Кийинки

Байланыш